Za Tatianou Čermákovou

10/2021, strana 43

Na konci prázdnin skonala významná badatelka v oboru včelařství RNDr. Tatiana Čermáková, rozená Piatková (31. 5. 1956–27. 8. 2021). Její jméno je spojeno především s Výzkumným ústavem včelařským v Liptovském Hrádku na Slovensku.

Paní doktorka absolvovala obor biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Své vzdělání doplnila postgraduálním studiem na Chemicko-technologické fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od roku 1982 do roku 2019, kdy odešla do důchodu, pracovala jako výzkumná pracovnice a v letech 20142018 ve funkci vedoucí Ústavu včelařství v Liptovském Hrádku.

            Souběžně byla členkou řady odborných komisí a společností zabývajících se chovem a šlechtěním včel, apiterapií, včelí pastvou a patřila mezi žádané přednášející o těchto oblastech, mimo jiné v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum, z. s., v Brně.

            Ve své odborné práci se věnovala vlivu životního prostředí na včely a jejich produkty se zaměřením na těžké kovy v průmyslových oblastech a automobilové exhaláty. Významný byl její výzkum rizik při používání přípravků na ochranu rostlin, zvláště určitých insekticidů zaznamenaných v pylu. Výsledky představila na Světovém včelařském kongresu Apimondia v Montpellier v roce 2009. Výsledky také jejího výzkumu odstartovaly diskusi o škodlivosti neonikotinoidů a dalších pesticidů na včely, které vyvrcholily ve změně legislativy týkající se užívání těchto prostředků v Evropské unii.

            Při své vědecké práci vychovala dva syny, starala se o svou nemocnou maminkou a poté, kdy odešla do penze, se těšila na pobyt v přírodě a na to, jak napíše bylinkářskou knihu. Bohužel osud v podobě vážné nemoci ji splnění těchto snů nedopřál.

            Paní doktorka Tatiana Čermáková zůstane v myslích všech, kteří měli příležitost se s ní setkat, nejen výsostným expertem v oboru včelařství, ale také vstřícnou dámou, která byla přes své hluboké znalosti skromná a vlídně připravená odpovídat na široký okruh otázek spojených s jejími milovanými včelami. Čest její památce.

RNDr. Tatiana Čermáková. Fotoarchiv Ústavu včelařství v Liptovském Hrádku.