Ostravský veletrh Včela!!! se vydařil

Václav Sciskala

10/2021, strana 36

Dlouhých 19 měsíců bylo výstaviště Černá louka v Ostravě zavřené, až v pátek 3. 9. 2021 ho otevřeli včelaři, kteří přišli na výstavu organizovanou Včelařským spolkem Moravy a Slezska, z. s. 

Turnikety prošlo na 4 000 návštěvníků, aby si prohlédli stánky vystavovatelů a prodejců od nás, ze Slovenska a z Polska. Svůj úspěšný stánek tu měla také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. Bohatý byl také doprovodný program s přednáškami předních včelařů. Zahraničním hostem byl prof. Ing. Marian Surowiec, který představil tzv. ultrasonic emitér na zdolávání varroózy, který s úspěchem testoval v Anglii. Nový přístroj je patentově chráněný. Veletrh si všichni užili a slíbili si, že se zase za rok v Ostravě na veletrhu Včela!!! setkají. Výstaviště Černá louka bude včelařům patřit 18.–19. 3. 2022.

Stánek PSNV-CZ, z. s,