Cena medu v USA

Kelvin Adee

1/2022, strana 4

Podle zprávy Americké asociace producentů medu byla také v USA snůška v roce 2021 slabší než obvykle. 

Důvodem bylo počasí, kdy někde příliš pršelo, zatímco jinde bylo sucho. Američtí včelaři vyprodukovali cca 57–61 tisíc tun medu, což je méně zhruba o  11 tisíc tun.

Nedostatek medu vede k zvýšení jeho ceny ve prospěch včelařů, kterou však ovlivňují ještě další příčiny. Jednou z nich jsou rostoucí náklady na dopravu. Ale rovněž testování dovážených medů. Svou roli vůči celní správě zde sehrála petice Americké asociace producentů medu a Asociace medu Siouxů předložená Mezinárodní obchodní komisi (ITC). Jejím cílem je zabránit nezákonnému importu medu do USA z Argentiny, Brazílie, Indie, Ukrajiny a Vietnamu. Zatímco v roce 2020 byla výkupní cena pro tamní včelaře 3–3,60 $/ 908 g (75–90 Kč/kg), začátkem roku 2021 se zdvihla na 3,60–4 $/908 g (90–100 Kč/kg) a na podzim 2021 činila také díky úředním zásahům proti dumpingovým cenám již 4,60–5 $/908 g (115–125 Kč/kg).

Výkonný výbor Americké asociace producentů medu dokonce navrhl odvádět na úhradu nákladů spojených s právními službami v rámci antidumpingového tažení 0,05 $/908 g (1,20 Kč/kg) medu a žádá své členy, aby udělali totéž. Podle Američanů se jedná o investici, která se včelařům vyplatí.

Zdroj: Bee Culture 20. 10. 2021