Změny v Metodice kontroly zdraví pro včely pro rok 2022

- redakce

1/2022, strana 43

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 byla dne 23. 11. 2021 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 6. 12. 2021 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství. V průvodní zprávě není uvedeno zdůvodnění těchto změn, kdo změny navrhl, ani to, zda změny jsou výsledkem jednání odborníků v oboru včelařství.

Mor včelího plodu

Pro bakteriologické vyšetření lze nově použít kromě vzorků měli a medných zásob také včely ošetřujících plod. Tyto včely v počtu nejméně 60 kusů utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti se zasílají k vyšetření odděleně po včelstvech. Směsný vzorek vytvoří laboratoř.

Provedení vyšetření se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km z původních 10 km. Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku.

 

Varroóza

Ošetření včelstev proti varroóze se provádí podle pravidel stanovených v „Metodickém

pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“.

Zůstává povinnost předjarního léčebného ošetření na základě výsledků vyšetření zimní měli. Dále zůstává v rámci letního sledování a ošetření včelstev povinnost provádět monitoring varroózy a následné ošetření všech infestovaných včelstev registrovanými léčivými přípravky za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Nově bude chovatel povinen vést záznamy o ošetření včelstev, což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu.

Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroózy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících včelstev.

 

Celé znění Metodiky kontroly zdraví pro rok 2022 s odkazy na Metodický pokyn, včetně komentářů uveřejníme v Moderním včelaři č. 2/2022.