Kontroly chovatelů včel

Zdenka Majzlíková

5/2022, strana 4

Česká plemenářská inspekce zkontrolovala v roce 2021 celkem 702 chovatelů včel. 

Z toho u 685 chovatelů byla provedena kontrola na místě a u 17 chovatelů byla provedena z důvodů vyšší moci pouze administrativně. Nedostatky zjištěné místním šetřením se týkaly povinnosti odeslat hlášení o počtu včelstev a jednotlivých stanovišť k 1. září, což nesplnilo pouze deset kontrolovaných včelařů. Včelaři, kteří porušili zákon, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.

Přestože hlášení neodeslalo jen minimum včelařů, je na místě připomenout nutnost dodržovat zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (tzv. plemenářský zákon), § 23, odst. 1, písmeno c) a vyhlášku č. 136/2004 Sb., § 80 a § 80a, stanovující podrobnosti označování zvířat, jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených uvedeným zákonem.

Chovatelé včel jsou povinni předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradištku pod Medníkem údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku. Nejzazší termín pro předání údajů je 15. září kalendářního roku. Závazný formulář poskytuje Českomoravská společnost chovatelů na svých stránkách www.cmsch.cz v sekci Včely.

Začínající, dosud neregistrovaný chovatel včel může zaslat hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť kdykoliv během roku. Totéž platí pro již registrovaného chovatele, který chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší registrované stanoviště.

Povinnost hlášení zaměňují někteří chovatelé se žádostí o dotační titul 1.D. Podpora včelařství, která se podává rovněž k 15. 9. kalendářního roku, avšak adresátem je Český svaz včelařů, z. s.