Monitoring cizorodých látek v medu

Petr Majer

5/2022, strana 4

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv uveřejnila výsledky monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci za rok 2021. 

Vloni se uskutečnilo přes 95 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů, což bylo asi o 2 000 více než v roce 2020. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,05 % na 0,04 %, takže pokračoval několikaletý trend poklesu tohoto ukazatele. Ústřední ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád hodnotí proto celkovou situaci v oblasti zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu v České republice jako velmi příznivou.

Provedená vyšetření medů nezjistila žádné měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů a léčivých veterinárních přípravků včetně těch zakázaných.