Odhad letošních cen medu

Jan Mazáč

5/2022, strana 12

České včely loni vyprodukovaly 6 086 tun medu, snůška tak oproti pětiletému průměru předchozích let klesla o 37 %. Na vině bylo zejména počasí. Podle Milana Špačka z firmy Medokomerc, která je největším zpracovatelem medu v Česku, cenu ovlivní hlavně světový trh s medem.

Včelaři v České republice vloni vyprodukovali o více než tisíc tun medu než v roce 2020. Oproti pětiletému průměru předchozích let však jde o pokles ve výši 37 %. Loňských 6 086 tun medu byl druhý nejhorší výsledek za posledních třináct let.

 

Produkce medu nejvíce závisí na počasí

Za nízkými snůškami medu v předchozích dvou letech stojí hlavně špatné počasí. Počet kmenových včelstev se u nás za poslední čtyři roky zvýšil téměř o 30 000 a včely se nepotýkaly ani se zvýšenou nemocností.

Nejvíce záleží na počasí v době květu řepky, která představuje v Česku hlavní snůšku pro mednou produkci. Pokud prší nebo více fouká, včely z úlu nevylétají a nektar nesbírají. Loni ani předloni počasí včelařům nepřálo, a proto bylo medu málo,“ vysvětluje Milan Špaček.

 

Ceny medu může ovlivnit válka na Ukrajině

Loňská podprůměrná produkce nebude mít zásadní vliv na cenu medu v českých obchodech. Ta je totiž určená primárně světovým trhem.

V roce 2020 tvořil téměř třetinu importovaného medu do Evropské unie med z Ukrajiny, konkrétně šlo o více než 50 000 tun medu. Za loňský leden a únor pak import medu z Ukrajiny dosáhl téměř 60 %. Ani Česká republika dlouhodobě není v produkci medu soběstačná a zhruba polovinu importu medu k nám tvoří rovněž ukrajinský med. Čtvrtinu pokrývají medy z jihovýchodní Evropy a Jižní Ameriky.

Dovoz medu je však nyní nejistý. Už na začátku válečného konfliktu přestali Ukrajinci tuto komoditu vyvážet. „Dodávky medu z Ukrajiny do Evropské unie se úplně zastavily. Výrobci, kteří nemají dostatečné skladové zásoby, musí nalézt jiné varianty, jako jsou levnější, ale méně kvalitní asijské medy. Ostatní zatím situaci vykrývají z vlastních zásob,“ popisuje Milan Špaček a pokračuje: Pokud nebudou v dubnu a květnu oseta ukrajinská pole slunečnicí, znamená to výpadek 50 000 tun slunečnicového medu, což by mělo naprosto zásadní vliv na cenu medu na světovém trhu.“

Přes možný negativní scénář týkající se ukrajinského medu má Medokomerc jako největší český producent podle svého jednatele dostatečné skladové zásoby, kterými pokryje tuzemskou poptávku do další sezóny.

 

Cenu zdejšího medu neovlivňuje jen dovoz

Češi u medu zatím pociťují pouze mírné zdražení ovlivněné zejména pandemií covidu-19, zvýšenými náklady na dopravu a inflací. Předloni vzrostly ceny o 5 % oproti předchozímu roku, vloni se meziročně zvýšily o dalších 10 %, tzn., že za poslední dva roky došlo ke zvýšení ceny medu oproti roku 2019 o 15 %.

 

Návrat k normálu je nejistý

Vzhledem k proměnlivosti počasí nelze říct, zda se česká produkce medu v nejbližších letech vrátí k předchozím hodnotám mezi 8 000–10 000 t/ročně. „Může přijít rok, kdy bude medu moc, klidně letos, ale stejně tak může přijít další propad,“ konstatuje Milan Špaček.

Ceny medu v českých obchodech závisí, jak je uvedeno výše, na situaci v zahraničí. „Pokud bude letošní světová snůška podprůměrná, anebo bude v důsledku války nemožný vývoz z Ukrajiny, cena medu poroste. Jestli se zadaří a produkce neklesne, mohla by cena zůstat na současných hodnotách,“ konstatuje Milan Špaček.

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2022.

Zdroj dat: Český statistický úřad, 2022.