Evropa začala sledovat mikroplasty

- redakce

5/2022, strana 33

Od loňska do roku 2024 sleduje 14 evropských vědeckých pracovišť pohyb mikroplastů. 

Jedná se o projekt SOPLAS (Macro and Microplastic in Agricultural Soil Systems) programu H2020 ITN – Marie Currie finacovaný Evropskou unií. Koordinátorem je univerzita v Augsburgu. Český tým se zformoval na Českém vysokém učení technickém pod vedením doc. dr. Ing. Tomáše Dostála z katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební, partnerem je Povodí Vltavy.

Cílem projektu je sledovat proces vzniku mikroplastů, jejich cestu do půdy, vody, ovzduší, živých organismů s ohledem na dobu rozpadu a jejich důsledky pro zdraví. Poté, co plastové předměty křehnou a degradují v neviditelné částečky s rozměry v mikrometrech, zůstávají v půdě až stovky let a jsou prakticky neodstranitelné. Ty nejmenší, řádově v jednotkách mikrometrů, pronikají do rostlin a těl živočichů včetně včel a člověka.

Dosavadní výzkum zkoumá jednotlivé buňky a tkáně ve spojitosti s množstvím mikroplastů. Komplexní studium jejich vlivu na člověka komplikuje skutečnost, že je téměř nemožné najít na Zemi místo prosté těchto látek a osoby, které by je neměly v těle. Kdybychom se zaměřili na včely, nebyla by zjištění zřejmě odlišná. Ani u nich není známo, jak tyto cizorodé látky na hmyz působí v dlouhodobé expozici. Proto je nový projekt SOPLAS tak důležitý. Rozumné je jediné, omezovat používání plastů všude, kde to je možné.

www.soplas.org

 

Zdroj:

Keményová Z.: Mikroplasty nelze ignorovat. Přibývají velmi rychle, z půdy už je nedostaneme. 11. 1. 2022. www.universitas.cz