Apiterapie: léčení včelími produkty

- redakce

5/2022, strana 34

Jaroslav Čadra vydal v Olomouci ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák, s. r. o., druhé, upravené, vydání populární příručky slovenského autora Štefana Demetera Apiterapia: liečeni včelími produktmi v českém překladu. 

Autor sice není lékař, avšak o danou problematiku se dlouhodobě zajímá a informace o ní cíleně vyhledává a zprostředkovává široké veřejnosti. Originál příručky vychází na Slovensku opakovaně a první český překlad vyšel před sedmi lety, nyní je k dispozici další, aktualizovaný. Ve více než dvousetstránkové brožuře najde zájemce o léčebné využití včelích produktů přehled jejich účinků doprovázený řadou návodů, jak si v domácích podmínkách připravit různé léčebné přípravky.

ISBN 978-80-87274-63-7.

Obálka knihy Apiterapie: léčení včelimi produkty