Ekologické zemědělství v České republice 2020

Marie Šotolová

5/2022, strana 34

Ministerstvo zemědělství právě vydalo ročenku Ekologické zemědělství v České republice za rok 2020. Publikace přináší ucelený zdroj dat o vývoji a stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v našem státě.

Na více než 80 stranách nalezne zájemce o eko a bio celkové přehledy komodit jak rostlinné, tak živočišné výroby produkované v tomto režimu. Co se týká medu, na straně 27 uvádí, že v roce 2020 chovaly včely čtyři ekologicky hospodařící subjekty. V tabulce se uvádí počet rojů (zřejmě včelstev), za rok 2020 celkem 639 a za rok 2019 celkem 703, takže meziročně došlo k poklesu o 9,1 %. Produkce biomedu dosáhla v roce 2020 množství 3,3 tuny, což byl v porovnání s rokem 2019 pokles o 72,5 %, neboť v roce 2019 činila produkce biomedu 12,2 tuny. Údaje vychází ze Statistického šetření na ekologických farmách Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zemědělství, za roky 2019 a 2020. Ročenka je volně ke stažení na stránce Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci Dokumenty, statistiky, formuláře nebo přes uvedený QR kód.

ISBN 978-80-7434-633-0

Obálka knihy Ekologické zemědělství v ČR 2020.

QR kód publikace Ekologické zemědělství v ČR 20020 ke stažení.