Jarní seminář v Nepomuku

- redakce

5/2022, strana 47

Již po osmé se na konci března setkali v Nepomuku na Plzeňsku včelaři, kteří se nespokojují jen s povrchními informacemi, ale chtějí toho vědět o svých svěřenkyních mnohem víc než jen, jak dosáhnout co nejvyšší produkce medu, vosku, matek, oddělků. Prostě podívat se na obor šířeji. 

Toto očekávání naplnil prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze a známý popularizátor vědy, který je pravidelným přispěvatelem našeho časopisu. Zcela zaplněnému sálu hotelu U Zeleného stromu prozradil, čím ho včely fascinují. Mnohé z toho se odehrává skryté lidským očím, a o to víc je takové odkrývání zákonitostí včelího života napínavější a zajímavější.

            Odhalení dějů přímo v úlech je výzvou také pro IT technologie. Právě uplatnění čipů a počítačů ve včelařství bylo tématem včelaře-odborníka na výpočetní techniku RNDr. Pavla Macha z plzeňské firmy Softech.

            Na druhý konec Země pozval nepomucké včelaře Mgr. Ivan Bohátka, když hovořil o práci, kterou vykonával s manželkou na včelích farmách v Austrálii.

            Hluboko do minulosti se ponořila PhDr. Marie Šotolová, když se věnovala dávnému včelaření v brtích. Její kolega z redakce našeho časopisu Ing. Petr Texl se naopak zabýval současným trendem vrátit se k přirozenému chovu včel, mimo jiné s využitím brtí.

Zájem včelařů, který přednášky provázel, potvrdil, že seminář pořádaný po osmé Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s., ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu včelařů, z. s., Nepomuk, má smysl a stojí za to v jeho tradici pokračovat.

Sál hotelu U Zeleného stromu zaplnili 26. 3. 202 včelaři, dychtiví dozvědět se něco víc ze svého oboru.

Největší ohlas měla přednáška prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc., o fascinujících vlastnostech a dovednostech včel.