IMYB 2022 Praha

Naďa Pízová

9/2022, strana 32

Ve dnech 2.–6. července 2022 se uskutečnil již 11. ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů (IMYB), tentokrát v Praze. Předešlých deset ročníků se konalo kromě České republiky také na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, ve Francii a v Anglii. Doposud se ho zúčastnily stovky mladých včelařů ve věku od 12 do 18 let z 36 zemí světa ze všech kontinentů.

Přestože se tato setkání konala každoročně, okolnosti to v posledních dvou letech nedovolily. Poslední jubilejní desáté setkání se uskutečnilo v roce 2019 na Slovensku. Spolek ICYB – International Centre for Young Beekeepers, z. s., který koordinuje setkání IMYB a zajišťuje jeho organizátory, pověřil předloni organizováním XI. ročníku slovinské včelaře, avšak kvůli příchodu pandemie covid-19 muselo být setkání zrušeno. Mysleli jsme, že se sejdeme vloni, ale pandemie stále přetrvávala a setkání neumožnila. Pro letošek spolek pověřil organizováním IMYB včelaře v Moskvě, ale z důvodu války na Ukrajině jim pověření odebral. Proto jsme v ICYB přivítali nabídku Jiřího Cafourka ze spolku Včelí stráž z. s., uspořádat náhradní setkání mládeže v Praze.

 

XI. ročník IMYB v Praze

Během pandemie většina včelařských kroužků jak u nás, tak v ostatních zemích utlumila svoji činnost na minimum. Mládež neměla v tomto těžkém období dostatek prostoru se na soutěž připravit. Proto jsme se rozhodli, že tentokrát uskutečníme setkání bez soutěže. Chtěli jsme tímto setkáním oživit činnost mladých včelařů a také jsme se těšili, že se po pár letech zase potkáme a popovídáme si o situaci ve včelaření a o práci s včelařskou mládeží v jednotlivých zemích. V letošním roce se tak setkání účastnilo cca 160 včelařů ze 13 zemí, a to z České republiky, Estonska, Finska, Francie, Gruzie, Izraele, Litvy, Malty, Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

 

Vlastní setkání IMYB

Během soboty 2. 7. přijížděli účastníci setkání postupně do Prahy do hotelu Olympik Tristar. Večer byla akce zahájena. Pro mladé účastníky byly připravené různé včelařské a teambuildingové aktivity, zatímco dospělí se seznamovali s plánovaným programem v následujících dnech.

V neděli 3. 7. děti zápolily během sportovního dne v bowlingu, minigolfu a v laserových hrách. Dospělí navštívili Výzkumný ústav včelařský s. r. o., v Dole u Libčic, kde vyslechli zajímavé povídání Ing. Dalibora Titěry, CSc., prohlédli si areál a chov včel. Dalibor Titěra účastníky seznámil s vysokou úrovní českého včelařského výzkumu. Následovala návštěva Leteckého muzea Kbely. Po večeři si všichni užili prezentace jednotlivých zemí, během nichž národní týmy představily sebe a svoji kulturu například formou hudby, tance či scénky.

V pondělí 4. 7. si zahraniční účastníci prohlédli historické centrum Prahy a pro zpestření navštívili Muzeum fantastických iluzí. Večer děti a čeští vedoucí včelařských kroužků vyrazili do kina na švýcarský dokumentární film More than Honey (Více než med). Film z roku 2012 režíroval Markus Imhoof a informuje v něm o včelstvech v Kalifornii, Švýcarsku, Číně a Rakousku. Film se ucházel o Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film.

Dospělí zahraniční účastníci si mezitím na konferenci vyměňovali zkušenosti ze včelaření a práce se včelařskou mládeží. Ukázalo se, že mezi zeměmi jsou velké rozdíly. IMYBu se účastní země, ve kterých je práce s mládeží tradičně velmi rozsáhlá, jako je Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Německo. Ve spoustě zemí se však s dětmi pracuje minimálně. Konference se také věnovala tomu, jak pořádat místní, regionální a národní kola včelařských soutěží. Potěšil nás velký zájem všech přítomných co nejvíce se podílet na práci s mladými včelaři, protože jedním z cílů našeho snažení je propojovat včelařské spolky různých zemí mezi sebou tak, aby si vyměňovaly zkušenosti a vytvářela se možnost jejich spolupráce. Tato konference byla pro účastníky velmi přínosná a setkání IMYB je již tradičně pro dospělé účastníky velkou inspirací.

Letošního setkání se měli účastnit i včelaři z Rumunska, kteří na poslední chvíli odřekli účast, neboť byli pozitivně testováni na covid-19. Vedoucí týmu nicméně sdělil, že naše činnost je inspirovala k tomu, aby zaváděli v Rumunsku včelařství do škol. Podobně na základě zkušeností  týmů ze Skotska a Irska, které se v minulých letech IMYB účastnily, byly v těchto zemích ve školách zavedeny programy na vzdělávání v oblasti včelařství, začaly se realizovat včelařské soutěže a narůstá zájem o chov včel mezi mládeží. Zároveň vlivem organizování IMYB včelařské svazy výrazně podporují zájem mladých lidí o včelařství, a tím si zajišťují mimo jiné své nástupce.

V úterý 5. 7. byl volný program. Týmy mohly navštívit Národní muzeum, Galerii ocelových figurín, či si prohlédnout střešní včelaření na budově hotelu Clarion, kde má svá včelstva kroužek Žihadla. V úterý večer mezinárodní setkání mladých včelařů skončilo rozloučením na parníku s občerstvením a diskotékou. Všichni účastníci si odnesli nejen hodně zážitků, ale i motivace do další práce.

 

Slovo závěrem

IMYB 2022 skončil, avšak všichni si setkání náramně užili. Představitelé spolku ICYB, jakožto koordinátoři setkání IMYB, poděkovali organizátorům za jejich mimořádné úsilí, které na přípravu tohoto setkání za extrémně krátkou dobu vynaložili. V letošním roce se ho zúčastnilo zhruba 50 českých včelařů, kteří se tak dostali do mezinárodního včelařského prostředí, což pro ně bude celoživotním zážitkem a obrovskou motivací. Věříme, že IMYB byl pro naše mladé včelaře zajímavou příležitostí najít mezi svými vrstevníky ze zahraničí nové kamarády se společnými zájmy a životními hodnotami.

České děti se dozvěděly o konání IMYB ve Zprávičkách České televize na stanici Déčko, kde dne 7. 7. 2022 v 18.40 hod. proběhla o akci reportáž. Tu je možné si přehrát zde: www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000160707/ (viz též QR kód).

Věříme, že jsme setkáním IMYB vzbudili nadšení pro včelařství, a zároveň se podařilo smazat mezi účastníky rozdíly kulturní, náboženské, věkové a politické různorodosti a spojit je v pevný celek podporující mladé včelaře po celém světě. Vždyť naším cílem je bourat bariéry mezi lidmi, a naopak stavět mosty mezi národy a kulturami. Zvláště v této složité době se musíme učit již od dětství, jak jít společnou cestou.

Všichni doufáme, že se za rok IMYB opět uskuteční. Informaci o tom, kdy přesně a v jaké zemi tomu tak bude, včas sdělíme. Fotografie, videa a podrobnější informace nejen z letošního, ale i z předešlých ročníků, najdete na webové stránce www.icyb.cz.

Logo IMYB 2022 Praha

Společná fotografie účastníků IMYB 2022 vznikla v zahradě pražského Valdštejnského paláce, sídla Senátu.

Zleva RNDr. Jiří Píza, Jiří Cafourek a Jiří Cabalka ve společné diskusi.

Zleva RNDr. Naděžda Pízová a Štefánia Farkašová ze Slovenska během IMYB.

Rakouské včelařky seznamují ostatní se včelařením v jejich zemi.

Členové včelařského kroužku Žihadla na střeše pražského hotelu Clarion, kde se starají o svá včelstva.