Moderní včelař 9/2022

9/2022

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Lukáš Prýmas

2022/9/4

Vážení čtenáři, upřímně už mi dlouhodobě leze krkem mezi včelařskou obcí stále opakovaná, prý možná Einsteinova věta, že když vymřou včely, lidstvu zbydou čtyři roky života.

číst článek


Značku Regionální potravina získaly zatím tři včelaři

- redakce

2022/9/5

Každoročně od léta do podzimu vrcholí krajská kola soutěže o přidělení značky Regionální potravina. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2022/9/6

Kalendárium zahrnuje  včelařské události od 8. 9. do 9. 10. 2022.

číst článek


Precizní včelařství

Petr Texl

2022/9/8

Současné včelařství se tak jako další zemědělské obory potýká s mnoha problémy, které jsme si před několika lety nepřipouštěli. Mezi hlavní patří změna klimatu a s ní spojený nedostatek včelí pastvy, zhoršené zdraví včel se související sníženou vitalitou a odolností a v neposlední řadě nižší produkce včelích produktů ze včelstva. V České republice tyto problémy ještě umocňují faktory jako lokální převčelení krajiny, velké lány polí a luk, poškozené lesy a také chybějící státní aparát a legislativa speciálně zaměřená na obor včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Tlumení varroózy bez tvrdé chemie –jde to!

Ivan Doubrava

2022/9/12

Na přelomu 70. a 80. let 20. století jsem jako jinoch začal včelařit se svým otcem v Podkrkonoší. Zaujalo mě to a věnoval jsem včelaření každou volnou chvilku. Tehdy jsme byli přímými účastníky prvního výskytu kleštíka včelího, tehdy pod názvem Varroa jacobsoni, dnes Varroa destructor. Po prvním šoku z této hrozby jsme si oddechli, že připravená léčiva věc vyřeší a bude zase dobře. Způsoby léčení byly drastické, léky byly pro včely nepochybně velmi zatěžující, ale věřili jsme v lepší příští…

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nové přístupy v hodnocení kvality medu: HMF a dikarbonylové sloučeniny

Kristína Kukurová, Michael Murkovic, Zerina Duhovic, Barbara Siegmund, Martina Orolínová, Juraj Majtán, Zuzana Ciesarová, Zuzana Dubová, Viera Jelemenská, Janka Horváthová, Janka Kubincová

2022/9/15

Sloučenina 5-hydroxymetylfurfural (HMF) je tradičně používaný kvalitativní marker čerstvosti a šetrnosti zpracování medu, neboť jeho obsah přirozeně vzrůstá během skladování, avšak především v důsledku tepelného zahřívání. Problému se aktuálně věnovali slovenští a rakouští vědci. Jejich zjištění, která jsou zřejmě blízká také českým medům, nyní uvádíme.

číst článek


Medovicový med z jehličnanů pod lupou

Marta Burzyńska

2022/9/16

Medovicový med je charakteristický vyššími hodnotami vodivosti, pH, kyselosti a obsahuje více sušiny. Vyznačuje se bronzovou barvou často přecházející až do zelenkavého odstínu. Obsahuje více oligosacharidů, ale méně jednoduchých cukrů než v jednodruhových květových medech dostupných na běžném trhu. Vykazuje vyšší antitoxidační a antibakteriální vlastnosti než většina medů, jejichž zdrojem je nektar. Medovicový med je nejdražším druhem medu, kromě vřesového, dostupným na vnitřním trhu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Je libo čokoládu Milka, anebo med z alpské růže?

Milan Motyka

2022/9/18

V Alpách už jsem byl po několikáté, ale tentokrát jsme měli s sebou naše kluky, kterým jsem chtěl poprvé ukázat tyto vysoké a krásné hory. Daří se tu však také včelám. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zahrada milovaná opylovateli

Marie Šotolová

2022/9/19

Zajímavý projekt na podporu opylovatelů běží aktuálně ve Velké Británii. Jeho nejatraktivnější část, počítačový program pro návrh vlastní zahrady milé včelám, samotářkám, čmelákům či motýlům, však může díky internetu využít zdarma kdokoli na světě. 

číst článek


Karlova univerzita mapuje změny krajiny

Marie Šotolová

2022/9/20

Výzkum týkající se včel nemusí být jen čistým bádáním o biologii tohoto hmyzu. Včelařství je multidisciplinární odvětví, takže se ho dotýká projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s názvem Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění. O práci, započaté v roce 2018 jsme hovořili s RNDr. Jakubem Jelenem, Ph.D., z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

číst článek


Šíří se nová varianta viru deformovaných křídel

Jaroslav Petr

2022/9/22

 

Viry vynikají schopností měnit svou dědičnou informaci. Vznikají tak nové varianty s novými vlastnostmi. Představa, že viry při vytváření nových variant postupně pouze krotnou, je mylná. Potvrzuje se to u viru deformovaných křídel, jehož nová varianta se šíří v chovech včel.

Včela medonosná napadená virem deformovaných křídel. Foto Xolani90. CC BY-SA 3.0. 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová evropská norma pro veterinární léčiva ovlivňuje včelaře

Alena Machová

2022/9/24

Dne 28. ledna 2022 vstoupila v platnost nová právní norma týkající se veterinárních léčivých přípravků, která je relevantní i pro včelařství. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. 12. 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP).1 Nařízení (EU) 2019/6 se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Smutný příběh se smutným koncem

Dalibor Titěra

2022/9/27

V minulém čísle časopisu Moderní včelař vyšla zpráva o tom, že tři v České republice neregistrované, ale dostupné veterinární přípravky na bázi rostlinných silic, obsahovaly také pyrethroid flumethrin.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařství Apicoltura Cristofori Mauro

Petr Texl

2022/9/28

V rámci zájezdu Asociace soukromého zemědělství ČR po zemědělských farmách Toskánska jsme navštívili včelařský provoz ve městě Vinci, které leží mezi Florencií a Pisou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Tvar květů má vliv na nákazu hmyzích opylovatelů parazity

Jaroslav Petr

2022/9/30

Některé druhy rostlin vytvářejí příhodnější podmínky pro přenos nákazy mezi hmyzími opylovateli. Nové poznatky by měly přispět k výsevům porostů s druhovou skladbou, která bude pro hmyzí opylovatele z nákazového hlediska bezpečnější.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


IMYB 2022 Praha

Naďa Pízová

2022/9/32

Ve dnech 2.–6. července 2022 se uskutečnil již 11. ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů (IMYB), tentokrát v Praze. Předešlých deset ročníků se konalo kromě České republiky také na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, ve Francii a v Anglii. Doposud se ho zúčastnily stovky mladých včelařů ve věku od 12 do 18 let z 36 zemí světa ze všech kontinentů.

číst článek


Biofach a Vivaness 2022

Marie Šotolová

2022/9/34

Největším veletrhem bio potravin a kosmetiky s mimořádnou prestiží je Biofach a Vivaness. Obě výstavy se konají vždy souběžně a zabírají celé norimberské výstaviště. Po více než dvou letech, kdy se kvůli covidu akce buď vůbec nekonala, nebo jako vloni byla jen online, se letos konečně otevřely dokořán všechny vstupy do devíti výstavních hal.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Sladký život

- redakce

2022/9/38

Po úspěšném prvním vydání včelařské fotografické publikace Słodkie życie (Sladký život) přichází na trh její druhé vydání opatřené nově řešeným přebalem. 

číst článek


„Jak dlouho ještě budeme mít ze včel radost?“

Václav Krištůfek

2022/9/39

Myslím, že se mi podařil majstrštyk! Udělat rozhovor s Ing. Petrem Hudičákem, vytíženým kurátorem Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, to chce mít vytrvalost. Historické fotografie Šumavy Seidelových miluji. Přestože téměř v úplnosti dokumentují tamní život, v publikacích, které fotografie uveřejnily, jsem nenašel byť jen jediný záběr včelstev či úlů, zkrátka z chovu včel. Jak je to možné, zeptal jsem se kurátora a včelaře v jedné osobě. A bylo to pro mě hodně objevné, jak sami můžete posoudit. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Na původu záleží

- redakce

2022/9/39

Vědecký tým vedený docentkou Výzkumné skupiny pro biodiverzitu a ekosystémy Institutu pro zemědělskou ekologii při münsterské univerzitě dr. Annou Lampei-Bucharovou experimentálně dokázal, že při zakládání biopásů podporujících opylovatele nestačí jen dbát na vhodnou skladbu rostlinných druhů, ale také na původ osiva. To by mělo pocházet z téže oblasti, kde biopás vzniká.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mohou včely tvořit umění?

Milan Kreuzzieger

2022/9/42

Od roku 2008 probíhá bienále současného umění ve veřejném prostoru města Brna. Původně mělo název Sochy v ulicích, ale později se název změnil na mezinárodní označení Brno Art Open. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.