Včelpo v insolvenci

- redakce

10/2022, strana 5

Včelpo, které koupila před třemi lety Společnost Příroda, včely a člověk, o. p. s., za 12 milionů korun (www.vcelari.info), na sebe podalo insolvenční návrh kvůli neschopnosti uhradit dluhy ve výši 32,5 milionu korun. 

Pád Včelpa, které tehdy vlastnil Český svaz včelařů, z. s., začal v roce 2015, kdy Státní zemědělská a potravinářská inspekce prokázala jiný původ medu, než jak bylo uvedeno na výrobcích Včelpa, a navíc v medu objevila stopy antibiotik. Následovalo stažení vadných šarží medu z trhu a došlo k citelným finančním sankcím jak pro Včelpo, tak pro prodejce, kteří však pokuty přenášeli zpět na výrobce. Přestože Včelpo získalo posléze výrobní licenci zpět a změnil se jednatel, Včelpo se s potížemi potýkalo i nadále také kvůli různým dalším souvisejícím právním sporům. Nicméně současný představitel firmy Jan Šmíd věří, že stojí za to pokračovat v očištění jména včelařů, které kauza poškodila.

 

Zdroj:

Vašíčková K. Medová aféra končí krachem firmy Včelpo, dluhy nezvládla. Hospodářské noviny 23. 8. 2022, s. 13.