Podpoří UNESCO baškirské brtě?

10/2022, strana 26

Baškirská státní zemědělská univerzita v Ufě usiluje o zřízení katedry, která by se pod záštitou UNESCO věnovala výhradně vědeckému výzkumu a praktickým cvičením spojeným se zdejším tradičním včelařstvím. 

To je známé díky tomu, že se v Baškorostánu bez přerušení stále včely chovají v brtích, přičemž jde o původní tmavou lesní včelu burzjanskou. Zdejším vědcům jde nejen o zachování jedinečné technologii uplatňované při chovu včel, ale také o zachování genofondu původních poddruhů včel. Jejich ambicí je, aby katedra měla globální význam, proto rozesílají na různé zahraniční pracoviště e-maily, kde o svém úmyslu informují a vyzývají je k písemné podpoře jejich úmyslu. Cílem je získat pro jejich myšlenku tak velký počet partnerských organizací, aby UNESCO celou ideu přijalo.