Nemoci včel

- redakce

10/2022, strana 34

V knihkupectvích se letos objevila monografie Včelí nemoci s podtitulem Pro zdravé včely a včelstva. 

Jde o překlad příručky u nás již známého dr. Friedricha Pohla. Publikaci o více než 230 stranách vydal Víkend. Německý biolog, který působil mimo jiné na univerzitě v Brémách při výzkumu varroózy, má také bohaté znalosti veterinárního lékařství se specializací právě na včelu medonosnou.

Předkládaná publikace sleduje čtyři oblasti: kritéria k určení zdravotního stavu včelstev, diagnostiku jednotlivých chorob, koncepty zásahů proti nim a rady k udržení dobré kondice včel ověřené praxí. Dodáváme, že autor sám včelaří přes čtyřicet let.

Text je členěný do přehledných odstavců, bodů, grafů, tabulek a doplňuje ho několik set barevných fotografií jak projevů včelích nemocí, tak metod a pomůcek k jejich tlumení. Zpracování příručky zcela odpovídá dnešním požadavkům na vzdělávání, kdy nabývá stále na větším významu obraz před písmenky. Protože originál publikace vyšel v roce 2019, obsah nabízí poslední poznatky o nemocech včel a nejmodernější postupy uplatňované při jejich léčbě. Tam, kde se text týká výlučně německých reálií, doplňuje překladatel Josef Holejšovský údaje platné pro Českou republiku.

ISBN 978-80-7433-349-1

Titulní strana knihy Nemoci včel.