Umělecká díla inspirovaná Mendelem a včelami na webu

- redakce

10/2022, strana 34

V Moderním včelaři 9/2022 v článku Mohou včely tvořit umění? (s. 42) informoval Milan Kreuzzieger o uměleckých dílech inspirovaných včelami, které vytvořil slovensko-nizozemský výtvarník Tomas Gabzdil Libertiny a česká sochařka Anna Hulačová. 

Objekty byly součástí přehlídky uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open, která byla letos věnována památce Gregora Johanna Mendela, světově uznávanému objeviteli principů genetiky a řeholníka, který včelařil v augustiniánském klášteře na Starém Brně.

  Výstavu, pořádanou Domem umění v Brně, si nyní můžete prohlédnout na kanále YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bKkB2JoR7O4

Letní výstavu „Mendel je… meteorolog a včelař!“ provázela v rámci doprovodného programu hodinová přednáška doc. RNDr. Vladimíra Ptáčka, CSc., který se jednak zasloužil o obnovu původního Mendelova včelínu, jednak se včelám věnuje celý život jako vědec, a Ing. Jiřího Zigala. Záznam přednášky a besedy, které se účastnili také kurátoři výstavy Mgr. Milan Kreuzzieger a MgA. Milan Mikuláštík, nabízí rovněž YouTube na adrese https://www.youtube.com/watch?v=-kq9DjGddiE