XI. ročník Moravské včelařské školy

Radek Hykl

10/2022, strana 42

Moravská včelařská škola v Hranicích (okr. Přerov) se připravuje na vstup do XI. ročníku, takže načíná druhé desetiletí své existence. 

Ve všech předchozích ročnících byla třída vždy plně obsazena zhruba třicítkou posluchačů. Ačkoliv je v názvu Moravská, neposkytuje vzdělání pouze pro včelaře z Moravy, ale z celé České republiky. Každoročně ji navštěvují posluchači až ze západních, či jižních Čech a pravidelně také ze Slovenska.

Včelařství není výsadou mužů, v posledních letech tvořily ženy 25–35 % z počtu uchazečů. Po absolvování školy se z nich staly úspěšné včelařky, které dokáží poradit s včelařením ostatním chovatelům ve svém okolí. Moravskou včelařskou školu spolupořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Jak můžete studovat v XI. ročníku rovněž vy? Jedinou podmínkou pro přijetí je, abyste alespoň jeden rok včelařili. Pak je třeba co nejrychleji napsat e-mail na moravskaškola@psnv.cz a pokud možno uvést svůj telefon, protože přijetí v případě převisu uchazečů záleží na datu, kdy jste e-mail se žádostí o zařazení do studia poslali. Prostřednictvím uvedeného e-mailu také lze požádat o bližší informace.

Od října do května vás pak čeká devět víkendů intenzivní výuky, přičemž s ohledem na praxi přímo u včelstev, se v dubnu a květnu konají kurzy celkem třikrát. Pokud mají posluchači dojíždějící z větší vzdálenosti zájem o ubytování, je zajištěno na internátu Střední lesnické školy.

Pozor: Moravská včelařská škola nevypisuje žádný termín přijímacího řízení.  Přihlašovat se můžete průběžně během celého roku. V současné době už je XI. ročník obsazen více než z poloviny, takže zájemci, neváhejte. Budeme se na vás v Hranicích těšit. Věřte, že prostředky, které do včelařského vzdělávání vložíte, se vám vrátí, protože budete vědět, jak včely chovat, aby prospívaly a přinášely vám v plné míře vše, co si od nich slibujete.

 

Kontakt na organizátora: Radomír Hykl,moravskaskola@psnv.cz, 773 899 716