Novela veterinárního zákona

- redakce

10/2022, strana 43

Kromě Metodiky kontroly zdraví, která se každý rok aktualizuje, musí včelaři dodržovat i základní normu pro chov včel, tzv. veterinární zákon. Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, nabývá účinnost od 1. 10. 2022. 

 Tato změna se odrazí v novele vyhlášky č. 18/2018 Sb., o pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel.

Hlavní změny se týkají zrušení veterinárních požadavků na chov včel a včelstev a to opatření „Povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemisťování včelstev mimo území kraje“ a ,,Povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit (25 %) krajské veterinární správě“.

Po uveřejnění novely vyhlášky č. 18/2018 Sb. vás budeme podrobně o všech dopadech informovat v dalších číslech Moderního včelaře.