Reakce na článek Brtě pro budoucnost

- redakce

12/2022, strana 41

V časopise Moderní včelař 10/2022 jsme uveřejnili článek Brtě pro budoucnost, kde jsme informovali o celosvětovém projektu skotské neziskové organizace The Lacrima Foundation tisknout na 3D tiskárně úly, které by fungovaly jako brtě a poskytovaly útočiště volně žijícím včelám medonosným. Celé znění článku je na adrese https://www.modernivcelar.eu/8849-brte-pro-budoucnost nebo přes připojený QR kód. Na článek nyní reaguje chemik a včelař Ing. Miloš Kašpar.

Problém rozkladu použitého materiálu

Spoluautor projektu Vince Moucha uvádí, že „…úly jsou ze sta procent biodegradabilní, na což máme příslušný certifikát…používáme tzv. filament Timberfill, obsahující skutečná dřevěná vlákna.“ Avšak český výrobce Timberfillu, firma Filamentum Manufacturing Czech, s. r. o., sídlící v Hulíně, na svých stránkách https://fillamentum.com oficiálně uvádí ve specifikaci výrobku – částka TDS (Technical Data Sheet) – že „biodegrabilita Timberfillu je možná jen v průmyslových kompostárnách, po zpracování v době několika měsíců.“

Složení Timberfillu udává jako „směs biopolymerů s 15 % přírodních vláken“. Tzn. že převažujících 85 % je zřejmě biopolymer na bázi PLA, tedy kyselina polymléčná + další aditiva. PLA se v přírodě nevyskytuje a syntetizuje se polymerací kyseliny mléčné. Rozpad kyseliny polymléčné je obtížný a je skutečně možný jen za určitých podmínek v průmyslových kompostárnách. Ve volné přírodě se samovolně na základní složky, vodu a oxid uhličitý, nerozloží.

To znamená, že pokud by The Lacrima Foundation projekt realizovala dle své představy, vyrobila by a umístila po všech kontinentech tři miliony 3D úlů, budou na stromech po celé zeměkouli viset hodně dlouho.

Včelaři nyní řeší dopad plastů na chov včel. Vhodnost vnitřního plastového sudu z Timberfillu pro včely je diskutabilní. Jednak kvůli likvidaci plastů a uvolňování mikroplastů do okolního prostředí včetně živých organismů. Jednak kvůli upozornění výrobce Filamentum Manufacturing Czech, s. r. o., na jeho webu, že se Timberfill nehodí pro styk s potravinami. Pro včely, které budou zimovat na medu, tedy není škodlivý?

 

Dovětek k luxusnímu balení medu

Na reklamní fotografii výrobku se baškirský med jeví ve sklenici krásně průhledný. Jenže pravý „bortevoj“ med z baškirských brtí (kolod), který jsem si sám přivezl od baškirských brtníků, je nadrcenou směsí medu, vosku, propolisu atd., takže není vizuálně atraktivní, jak inzeruje snímek organizace The Lacrima Foundation.

 

O stanovisko jsme požádali Vince Mouchu ze společnosti The Lacrima Foundation. Jeho vyjádření uveřejňujeme níže.

 

Problém rozkladu použitého materiálu

Obecně platí, že plast jako takový je naprosto skvělý materiál, nicméně zůstává otázkou jeho likvidace, tj. recyklace. Samozřejmě pro naše úly platí průmyslová biodegradace, jak uvádí výrobce Fillamentum, s čímž náš projekt počítá, a tato je začleněna do našeho konceptu. 

Na otázku, zda je náš úl škodlivý pro včely či med, ohledně obsahu škodlivin či mikroplastů, můžeme v současné chvíli odpovědět, že ze současného množství dat a provedených testů, které máme zatím k dispozici, nic nenasvědčuje poškozování ani včel ani medu.

Zároveň je nutné zdůraznit, že vyvíjíme vlastní materiál a biodegradabilita úlu není a nebyla naší prioritou, kterou zůstává poskytnutí přirozeného prostředí pro život včel vzhledem k nedostatku vhodných dutin ve stromech ve volné přírodě.

Jenom pro úplnost uvádíme popis materiálu, který vyvíjíme na Slovensku. Jedná se o polylaktid (PLA) plněný přírodními vlákny skutečného dřeva v poměru až 40 %, tzn. že jde o jeden z nejpoužívanějších termoplastů. Tento materiál je polymerem kyseliny mléčné, což způsobuje, že PLA je plně rozložitelným materiálem. Surovinou na výrobu polylaktidu je kukuřice a cukrová třtina. Můžeme říci, že ekologičnost materiálu vůči životnímu prostředí se odrazila na jeho dlouhověkosti. Plast lehce absorbuje vodu a je poměrně měkčí. Příkladem jeho některých praktických průmyslných využití je výroba obalů pro potravinářské výrobky, nádoby na léky a chirurgická vlákna, či použití v ložiskách, která nemají vysoké mechanické zatížení (např. při modelování), což je možné díky vynikajícímu koeficientu skluzu materiálu.

 

Dovětek k luxusnímu balení medu

Co se týká vizuální atraktivity našeho ultraluxusního výrobku – medu The Tear of Hope by LACRIMA, tak vzhledem k tomu, že máme kompletní seznam všech našich klientů, kterým navíc med osobně předáváme a kteří si do současné doby tento umělecký artefakt pořídili, jméno Ing. Miloše Kašpara zde nefiguruje. Předpokládáme, že pan Ing. Miloš Kašpar má k dispozici jeho pravý „bortevoj” med, který v Rusku, například v Moskvě se dá koupit za 200 $/1 kg, a tudíž se nejedná o náš med LACRIMA, který je unikátní jednak svojí historií, jednak složením, a proto zde nelze v žádném případě srovnávat nesrovnatelné.

Brť tištěná na 3D tiskárně společnosti The Lacrima Foundation.

Reklamní fotografie ultraluxusního výrobku – medu The Tear of Hope by Lacrima.