Prednáška v Hnúšti

Milan Krokavec

1/2010, strana 5

Chladnú januárovú nedeľu 24. januára venovali včelári z Hnúšte, blízkeho i ďalekého okolia rozširovaniu svojich teoretických vedomostí. Niektorí merali cestu až z Jelšavy, Revúcej či Hriňovej. Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska (PSNV-SK) v tomto meste usporiadala prednášku prvýkrát a veríme, že sa to stane aj tradíciou. Že je záujem – o tom nás presvedčil počet zúčastnených – cez 50 včelárov. Hlavne starší včelári boli o možnosti zúčastniť sa prednášky informovaní prostredníctvom základnej organizácie SZV v Hnúšti. Prednášajúcim bol Ing. Pavel Filo, ktorý dokázal prítomných zaujať pútavým vysvetľovaním ošetrovania včelstiev počas roka povolenými prostriedkami a hlavne správnym načasovaním toho ktorého zásahu. Samozrejmosťou prednášok je používanie výpočtovej a premietacej techniky, čo bolo vhodným doplnením.
Milan Krokavec milan@krokavec.sk