Z jednání rady PSNV-CZ

- redakce

1/2010, strana 5

Na jednání Rady a Dozorčí rady PSNV-CZ v Brně ve dnech 15. – 16. ledna 2010 bylo projednáno či schváleno:
•    potvrzen do funkce jednatele Ing. Lukáš Matela, Ph.D;
•    jmenován nový šéfredaktor časopisu Moderní včelař Ing. Ivan Černý;
•    uveden do Rady PSNV-CZ Josef Blinka za odstupujícího Ing. Leoše Dvorského;
•    schválena Směrnice pro vedení členské evidence PSNV-CZ, o. s., a Směrnice pro ediční činnost PSNV-CZ, o. s.;
•    projednáno a doplněno znění nového Včelařského programu na období 2010 až 2013, včetně dopisu na MZe, ve kterém je doplnění PSNV-CZ vysvětleno a argumentováno;
•    zabezpečení VMS v sezóně 2010;
•    zabezpečení letních nástavkových škol, kurzů a dalších vzdělávacích aktivit;
•    • schválena účast na výstavách Techagro v Brně a výstavě zlepšovatelů v Ostravě;
•    • odsouhlasen průběh grantů z MZe a MŽP;
•    přednesena a odsouhlasena finanční uzávěrka roku 2009.

-red-