Výukový včelín v semetínském arboretu

- redakce

1/2023, strana 31

Před pěti lety vzniklo v semetínském údolí ve Zlínském kraji malé společenství včelařů a jejich příznivců. Semetín je místní částí Vsetína, která leží v srdci Valašska v jeho hustě zalesněné části. 

Včely tu nosí ponejvíce medovicový med, protože údolí lemují hluboké a strmé stráně, kde je jen omezený sluneční svit a jsou tady mrazové kotliny. Zdejší včelaři dbají na předávání informací, které získávají na různých školeních. Pořádají však také různé akce pro širší veřejnost, z nichž nejpopulárnější je degustace a soutěž medu s milým názvem Medolízačka. Aktivní jsou zároveň ve vlastním včelaření, kde uplatňují například v tlumení varroózy nejnovější šetrné přístupy. 

Jejich posledním počinem je výstavba výukového včelína, kde by mohli předávat dál své znalosti o včelách. Realizaci myšlenky umožnilo hlasování vsetínských obyvatel, kteří v participativním programu města dali ze 13 návrhů nejvíce hlasů právě nápadu semetínských včelařů. Přidaly se k nim Městské lesy Vsetín, s. r. o., které spravují rozlehlé arboretum. Na sedmi hektarech je sbírka exotických dřevin, ale také stromů místních odrůd, jejichž květy nabízejí lákavou včelí pastvu. Nyní se jeho součástí stal velkoryse koncipovaný včelín.

Projekt „Jak to dnes vypadá u včel“ podaný PaedDr. Petrem Chytilem a Josefem Zádrapou se stal skutečností. Základem je nedávno dokončená dřevostavba včelína v hodnotě cca jeden milion korun. Město poskytlo ještě prostřednictvím Městských lesů Vsetín, s. r. o., dalších 300 tisíc korun na úpravu okolí včelína a jeho vybavení. Do včelína se totiž bude chodit za poznáním života včel. Pohoštění medem zde chovaných šesti včelstev chybět nebude, ale hlavním cílem je poskytnout včelařům i laikům, dospělým i dětem, příjemný a funkční prostor k získávání informací. Proto je vítaná blízká venkovní učebna patřící arboretu a vodní prvky. Navíc tu vznikne pocitový chodníček a lesní bar.

K plnému zpřístupnění včelína, kde se počítá s exkurzemi a bohatým programem, dojde v květnu 2023. Již teď se ve srubu včelaři schází při odborných přednáškách. Nyní se ještě provozní režim trochu ladí, ale za pár měsíců už budou jak česna pro včely, tak dveře pro malé a velké návštěvníky dokořán. Tak se zastavte. Buď pro poznání, nebo pro inspiraci, jak se může k propagaci včelařství také přistupovat.

Informace o včelínu a arboretu:

1.      www.youtube.com/watch?v=2fIkV51ozSc&list=PLsvMVUoSldKNqzey_2WypRhWt1lPuFu1I&index=3

 

2.      www.lesyvsetin.cz/arboretum.html

 

Mapa arboreta v Semetíně, vpravo vyznačený nový výukový včelín.

Dřevěný srub bude od nové sezóny domovem pěti včelstev a místem setkávání včelařů se všemi, kdo se o včely a jejich chov zajímají.

Nejznámější akcí semetínských včelařů pro veřejnost je Medolízačka. Její šestý ročník se uskuteční 9. 9. 2023 poprvé ve včelínu v arboretu.