Nová certifikovaná metodika, která pomůže v boji s morem včelího plodu

Tomáš Erban

3/2023, strana 19

Koncem roku 2022 byla vydána Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., certifikovaná metodika Erban a kol.: Metodika pro identifikaci virulentních faktorů Paenibacillus larvae proteomickým přístupem.

Metodika, která je určena zejména odborným pracovníkům zaměřeným na diagnostiku, řešení a hodnocení rizik moru včelího plodu, rozšiřuje metodické možnosti diagnostiky tohoto závažného bakteriálního onemocnění včel. Rozsah využití metodiky je pro orgány státní správy a výzkumné organizace zaměřené na nemoci včel. Metodika má uplatnění při charakterizaci nákaz morem včelího plodu, zejména pak se zaměřením na významná ohniska nákazy.

Na mezinárodní úrovni je uplatnění metodiky pro hodnocení nákazy a využívání testovacích metod pro mor včelího plodu, konkrétně se jedná o kapitolu 3.2.2. ve zdravotních standardech Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH, dříve OIE).

Metodika zásadně rozšiřuje potenciál využití hmotnostní spektrometrie v prokazování nákazy moru včelího plodu a metodika nově přináší možnosti získání informací o imunitním stavu včelích larev v průběhu nákazy.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevily zprávy o schválení první vakcíny pro včely v USA, která je zrovna proti moru včelího plodu, je na místě zmínit další potenciální přínosy této metodiky. Její aplikací v praxi je totiž možné získat informace o imunitním stavu v jedincích nebo populacích včel po vakcinaci. Celkově může přispět ke zlepšení stavu moru včelího plodu. Přínos je však také edukativní, pro nový metodický přístup aplikovaný do hodnocení nemocí včel.

 

Metodika je hlavním výstupem projektu č. QK1710228 Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) Ministerstva zemědělství ČR.

 

Erban T., Sopko B., Bodrinová M., Markovič M., Kamler M. 2022. Metodika pro identifikaci virulentních faktorů Paenibacillus larvae proteomickým přístupem: certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 32 pp. ISBN: 978-80-7427-384-1.

Titulní strana knihy Metodika pro identifikaci virulentních faktorů Paenibacillus larvae