Články Autora Tomáš Erban

Vynulovat

Zločinné spolčení roztoče a viru

Tomáš Erban

2024/6/18

Nebýt Varroa, nebylo by deformovaných včel v úlech a také by bylo méně každoročních úhynů včel. Proto je nutné zjistit, jak přítomnost roztoče ovlivňuje výskyt a účinky viru deformovaných křídel (DWV) na včely. Vědecký časopis Proteomics nedávno publikoval nové poznatky, které poodhalují zesilující vliv Varroa na DWV ve včelách (Erban a kol. 2024).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Imidakloprid zvyšuje pro včely riziko parazita Lotmaria passim

Tomáš Erban

2023/11/21

Včela medonosná (Apis mellifera) je vystavena celé řadě patogenů. Další vlivy v životním prostředí, často původem z lidské činnosti, mohou pro včely zhoršovat riziko nemocí. Některé ze včelích patogenů způsobujících povědomé nemoci jsou známy po desítky let, ale o jiných jsme se dozvěděli nedávno. Je jím Lotmaria passim, jehož nebezpečí pro včely nejsou vyjasněny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová certifikovaná metodika, která pomůže v boji s morem včelího plodu

Tomáš Erban

2023/3/19

Koncem roku 2022 byla vydána Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., certifikovaná metodika Erban a kol.: Metodika pro identifikaci virulentních faktorů Paenibacillus larvae proteomickým přístupem.

číst článek


Čmeláčí med potravinovou raritou a prostředkem pro porozumění eusociality

Tomáš Erban

2022/6/32

Med je nejhodnotnějším včelím produktem a je velmi ceněn pro výživové hodnoty a léčivé účinky. Málo lidí však ví, že med produkují také čmeláci a že čmeláčí med měl kdysi v některých oblastech poměrně značný význam jako potravina.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Role mikrobiomu včel

Bruno Sopko, Tomáš Erban

2022/2/24

Mikrobiom, dříve nazývaný mikroflórou, je souhrnné označení pro všechny mikroskopické organismy nacházející se na povrchu, uvnitř těla, a dokonce v buňkách hostitele. Nejběžněji se však termín mikrobiom používá ve vztahu k souhrnu bakterií v daném organismu. Svůj mikrobiom má každý člověk, každá včela.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Proč je důležité znát agresivitu kmenu Paenibacillus larvae

Tomáš Erban

2022/1/16

Mor včelího plodu je jedna z nejzávažnějších chorob postihujících včelstva v Česku i jinde ve světě. Klíčem k prevenci je zabránění šíření nákazy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová metodika pro identifikaci amyláz

Tomáš Erban

2022/3/24

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., v Praze vydal novou metodiku pro identifikaci amyláz. Referuje o ní její autor Tomáš Erban.

číst článek


Mor včelího plodu pod mikroskopem za využití proteomiky

Tomáš Erban

2022/11/24

Ačkoliv byl původce moru včelího plodu (MVP) kultivován a popsán před více než sto lety, není o něm, a zvláště o mechanismech interakce se včelím plodem známo tolik, abychom vývoji onemocnění zcela rozuměli. Nové znalosti přináší proteomika, vědecká disciplína zabývající se celkovými soubory proteinů v organismech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně

Tomáš Erban

2022/7/24

Výzkum zaměřený na včely patří mezi hlavní výzkumná témata, kterými se zabývá skupina vedená RNDr. Tomášem Erbanem, Ph.D., ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni.

číst článek


Nová metoda k potvrzení pravosti medu

Tomáš Erban

2021/5/22

Jedním z kritérií, která musí med splňovat k uvedení na trh, je diastázová neboli amylázová aktivita. Aktivita tohoto enzymu je důležitým kvalitativním parametrem. Med, který nesplňuje předpisy na požadovanou diastázovou aktivitu, se nesmí prodávat. Indikuje to totiž nešetrné nebo nesprávné zacházení s touto potravinou, ale také to, že se může jednat o starý med. Někdy však může nedostatečnou diastázovou aktivitu kompenzovat proces falšování a odhalit tento způsob falšování není jednoduché. Nyní publikovaná vědecká práce nově ukazuje, jak falšovaný med určit, a poskytuje nové informace o proteinovém složení medu nejen z pohledu včelích proteinů, ale také proteinů z rostlin, producentů medovice a kataláz.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Hodnocení otrav včel pesticidy

Tomáš Erban

2020/11/28

Otravy včel jsou každoročním tématem, které s pravidelnou periodicitou plní stránky sdělovacích prostředků. Zprávy o úhynech „tisíců či statisíců včel“ se objevují zpravidla v květnu a červnu a za viníky škodní včelaři označují zemědělce. Příčinou mohou být aplikace prostředků na ochranu rostlin prováděné zemědělci a zahrádkáři, avšak i jiné důvody.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přelomová studie k rizikům glyfosátu

Tomáš Erban

2021/8/26

Glyfosát jako účinná látka obsažená v herbicidních přípravcích je od prvního uvedení na trhu již skoro pět desetiletí. V poslední době se však v souvislosti s jeho vlivem na faunu vynořuje stále více otazníků. Ty se týkají také včel, ale i nás lidí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Projekt SUPER-B

Tomáš Erban

2015/6/43

Cílem projektu SUPER-B je propojit vědecké a společenské komunity zapojené do tvorby trvale udržitelného managementu ekosystémů, kde hrají hlavní roli opylovatelé. Hmyz je zapotřebí pro optimální opylování a produkci více než 70 % plodin; ovoce, ořechů, olejnin, zeleniny, textilních plodin atp. Výnosy některých plodin jsou na opylovatelích dokonce zcela závislé. Z volně žijících rostlin má prospěch z opylení hmyzem zhruba 80 % rostlin.

číst článek


Nově o spektru včelích proteinů v medu a o jeho léčivém účinku

Tomáš Erban

2019/9/26

To, že včely poskytují lidem několik zcela unikátních přírodních produktů, je obecně známo. Nejvíce rozšířeným a používaným je med, který je k nalezení v řadě domácností po celém světě, kde ho lidé využívají nejen jako sladkou potravinu, ale také jako léčivý prostředek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Potřeba nového přístupu hodnocení rizik pesticidů na včely

Tomáš Erban

2018/12/26

Člověk vyvinul a vyvíjí pesticidy, aby mu pomáhaly ničit nežádoucí škůdce. Lidstvo tak disponuje širokým arzenálem několika stovek pesticidních látek a přípravků, a další vyvíjí zejména z důvodu vznikající rezistence. Klíčovou skupinou pesticidů jsou prostředky na ochranu rostlin (POR), jejichž aplikace má vést k vyšším výnosům a lepší kvalitě produkce rostlinných produktů. Zásadním faktorem, který pesticidy ovlivňují, je také lepší vzhled plodin, ke kterému přihlíží většina spotřebitelů při výběru v obchodě. V současné intenzivní rostlinné produkci se bez použití pesticidů prakticky neobejdeme, a pesticidy jsou využívány v řadě případů také drobnými zahrádkáři.Na Potřebu nového přístupu hodnocení rizik pesticidů na včely reaguje nová metodika Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. V Moderním včelaři, který si můžete objednat v e-shopu www.psnv.cz  ji řibližuje její autor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelí virom v popředí vědeckého zájmu

Dominika Kadlečková, Ruth Tachezy, Tomáš Erban

2022/7/29

Viry jsou nezastupitelnou součástí každého organismu a včely nejsou výjimkou. V souvislosti se zdravotním stavem včelstev je virom stále skloňovanějším termínem a dostává se na úroveň dřívějšího zájmu podobně jako mikrobiom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.