Včelař uznanou zemědělskou kvalifikací

- redakce

6/2023, strana 4

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam oborů vzdělání s kódy, které uzná jako zemědělskou kvalifikaci pro Jednotnou žádost o dotace pro rok 2023 (stav k 3. 4. 2023).

Od letoška zavádí novou podmínku pro Doplňkovou podporu příjmu pro mladé zemědělce spočívající v doložení minimální zemědělské kvalifikace. Týká se žadatelů, kteří podají v roce 2023 žádost o tuto platbu poprvé.           

Co se týká včelařství, tak pro výše uvedené potřeby ministerstvo uznává výuční list z oboru Včelař s kódem 41-51-H/02. Je však možné uplatnit vzdělání také z jiných, šířeji pojatých oborů, mj. zaměřených obecně na zemědělství, zemědělskou ekonomiku, veterinární péči, ekologii atd. Specifikace požadovaného vzdělání včetně uznatelných oborů je na

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/prime-platby/seznam-oboru-vzdelani-uznavanych.html.