Moderní včelař 6/2023

6/2023

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2023/6/4

Přátelé,  medobraní někde za námi, někde před námi, ale ať tak, či tak, budeme mít med na dárky, co nikdo neodmítne. 

číst článek


Včelař uznanou zemědělskou kvalifikací

- redakce

2023/6/4

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam oborů vzdělání s kódy, které uzná jako zemědělskou kvalifikaci pro Jednotnou žádost o dotace pro rok 2023 (stav k 3. 4. 2023).

číst článek


Novela rostlinolékařského zákona

- redakce

2023/6/4

Dne 1. 7. 2023 nabývá účinnosti novela zákona o rostlinolékařské péči č. 273/2022 Sb. 

číst článek


Nový včelařský spolek

Jednota včelařů v Praze, z. s.

2023/6/4

Dne 8. 4. 2023 zapsal Městský soud v Praze do spolkového rejstříku Jednotu včelařů v Praze, z. s. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/6/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 6. do 8. 7. 2023.

číst článek


Proč krmíme invertem

Alena Machová, Pavel Mach

2023/6/7

Správný výběr krmiva pro včely je důležitý, protože v různých fázích vývoje jsou potřebné různé živiny: při vývoji z vajíčka na hmyz hrají ústřední roli proteiny. U plně vyvinutých včel (dělnic, matek a trubců) má naopak velký význam dodávka energie ze sacharidů. Jakou formou je dodat?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařská chemie VIII – Invertovaná krmiva

Miloš Kašpar

2023/6/12

Píše se rok 1947. Extrémně suché léto avizuje neúrodu cukrové řepy. I medu je málo. Tehdejší ředitel Výzkumného ústavu včelařského v Dole, prof. Ing. Dr. Jaroslav Svoboda (obr. 1), profesí chemik, zkoumá možnosti využití invertních sladidel pro zimní krmení. Vždyť bychom tak včelám navíc ušetřili namáhavou práci se štěpením sacharózy na jednoduché cukry. Ale je tomu skutečně tak?

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Český invert

Petr Hůlek, - redakce

2023/6/14

Neoficiální novoty nemívají v Česku na růžích ustláno a ve včelařském oboru obzvlášť. Celý svět doplňuje zimní zásoby včelám pomocí invertů a hydrolyzátů, u nás se většinově stále upřednostňuje vlastní příprava cukerného roztoku 3 : 2. Škrobové hydrolyzáty s větším podílem nestravitelných zbytků nejsou jako krmivo pro zimování v České republice s dlouhým zimním bezproletovým obdobím vhodné. Jak je to ale s inverty, vyrobenými z řepného cukru? 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely, roztoči, viry aneb včelí lazaret v červnu

Pavel Buřinský

2023/6/16

V červnu včelám končí nejnáročnější část sezóny, včelaři léčí bolavá záda a svaly po bohatém medobraní nebo peněženku po nákupu nových oddělků, roje a oddělky napínají síly pro dosažení co nejpočetnější kolonie před příchodem zimy. Počátkem měsíce ještě s nadějí společně vyhlížíme lipovou či medovicovou snůšku. Toliko idyla, neboť zpoza víček líhnoucího se plodu cení zuby a vytahuje drápky strašidlo – parazit s vnitřní náloží virů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Společně se včelami

- redakce

2023/6/19

Na přelomu května a června vychází v nakladatelství Grada další publikace Miroslava Urbana Společně se včelami. 

číst článek


Norma pro stanovení cukru v medu

Marie Šotolová

2023/6/19

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal novou českou technickou normu Stanovení cukrů v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pod číslem ČSN 57 0192 (570192). 

číst článek


Záznam semináře k agrolesnictví

Marie Šotolová

2023/6/19

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 se spolu s Českým spolkem pro agrolesnictví a Výzkumným ústavem rostlinné výroby podílel 23. 3. 2023 na celodenním semináři Strom v zemědělské krajině. 

číst článek


Jak na monitoring varroózy

Petr Texl

2023/6/20

Prevence proti hromadným úhynům v podletí, na podzim a v zimním období se zakládá na včasném odhalení zdravotně problémových jedinců (včelstev) na stanovišti a v jeho okolí. O úhynech se rozhoduje zpravidla již kolem letního slunovratu. Včelstva ve volné přírodě a u sousedů nemáme přímo pod kontrolou a jsou často omluvou/výmluvou, že jsou zdrojem patogenů a příčinou ztrát těch našich.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2022/23

Jiří Danihlík

2023/6/22

 Již od podzimu roku 2022 se mezi včelaři diskutuje o rozsáhlých úhynech napříč Českou republikou. Tyto diskuse a zprávy jsme v našem týmu také sledovali a napjatě čekali, jaké výsledky poskytne letošní COLOSS Monitoring přinášející komplexní přehled o situaci napříč regiony. Letošního jubilejního X. ročníku se zúčastnilo 1 591 chovatelů včel, kteří poskytli informace o bezmála 30 000 včelstvech. Úhyny včelstev za celou Českou republiku činily 16,5 %, takže uplynulá sezóna se řadí mezi ty s vysokými ztrátami.

číst článek


Falšování medu

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/6/23

Kvalitu a vlastnosti medu ovlivňuje celá řada faktorů, mezi které patří především botanický a geografický původ i způsob získávání medu. Kvalitu a potažmo i složení medu pak ovlivňují další faktory, jako je nadměrné přikrmování včelstev cukerným roztokem, medobraní v době před zralostí medu a falšování cukernými sirupy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak ovlivňuje dění ve světě český trh s medem

Jaroslav Lstibůrek

2023/6/27

Posledních 40 let jsme svědky rychlého rozvoje světového včelařství (graf 1). Za tu dobu se množství medu dodávaného na trh více než zdvojnásobilo. Jednoznačným lídrem co do objemu a exportu se stala Čína. Její razantní přístup postupně způsobil změny v celém oboru. Nyní ale vidíme, že se v Číně rychlost růstu zpomalila, a tak je čas se porozhlédnout a posoudit, jak na tuto situaci jednotlivé země zareagovaly. Zajímat nás bude i vývoj v Česku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Konec Směsí medu z EU a mimo EU?

Stanislav Jaš, Lukáš Prýmas

2023/6/30

Včelařům v Evropě konečně došla trpělivost s dovozy levných náhražek medu a degradace jejich práce. Spojili se v nové kampani, aby bojovali za jasné označování medu a obnovení poptávky po kvalitním evropském produktu. Snad už konečně evropská legislativa nebude tolik vstřícná k falšování medu.

číst článek


Levandule nejen nádherně voní, ale i báječně chutná

Marie Šotolová, Petr Texl

2023/6/32

Ne každá pochutina, která chutná, anebo voní po levanduli, byla vytvořena samotnou přírodou. U levandulového medu je to jasné. Ne každý však ví, jak to s ním vlastně je doopravdy. Vydali jsme se to zjistit do půvabných Těchonic na Klatovsku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Levandulový med pod lupou

Marta Burzyńska

2023/6/35

Levandulový med je klasifikován jako vysoce kvalitní med. Vyznačuje se světlou zlatou jantarovou barvou a příjemnou, charakteristickou vůní. Včely ho produkují z nektaru květů levandule, hlavně úzkolisté (Lavandula angustifolia Mill.), zvané též lékařská nebo pravá.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


První česko-slovenská konference BeeConnected

Jiří Danihlík, Jana Jemelková, Silvie Dostálková

2023/6/37

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala 13. dubna 2023 první ročník vědecké konference BeeConnected, která je určena pro vědecké a akademické pracovníky, doktorandy a vysokoškolské studenty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Krušlovský včelín sto let po narození svého tvůrce

- redakce, Daniel Havlík

2023/6/39

Mimořádnou památkou jak pohledem včelařů, tak znalců insitního umění je vyřezávaný včelín v Krušlově na Strakonicku

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


150 let od narození Enocha Zandera

Marie Šotolová

2023/6/40

Před 150 lety, 19. 6. 1873, se v Německu narodil Enoch Zander. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaři na výstavě Animal Tech

- prym-

2023/6/41

Na Brněnském výstavišti se konala koncem dubna Národní výstava hospodářských zvířat a veletrh technologií pro živočišnou výrobu Animal Tech. 

číst článek