Novela rostlinolékařského zákona

- redakce

6/2023, strana 4

Dne 1. 7. 2023 nabývá účinnosti novela zákona o rostlinolékařské péči č. 273/2022 Sb. 

Ta v § 51 odst. 2 mění povinnost zemědělců informovat o chystaných aplikacích prostředků na ochranu rostlin při umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 2 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, nikoli „minimálně 48 hodin“ předem, ale „dva dny“ předem.

Důležité také je, že varování dostanou dotčení včelaři, jejichž adresa elektronické pošty je uvedena v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat dle zákona o zemědělství. Jinak řečeno, těm, kteří mají v systému LPIS uveden e-mail, nikoli jen SMS. Proto je v zájmu včelařů uvádět v nahlášení včelstev Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradištku svůj e-mail.

Novela vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel (ad.), by měla stanovit závaznou podobu oznámení o aplikaci přípravků na ochranu rostlin.