Nový včelařský spolek

Jednota včelařů v Praze, z. s.

6/2023, strana 4

Dne 8. 4. 2023 zapsal Městský soud v Praze do spolkového rejstříku Jednotu včelařů v Praze, z. s. 

Název vychází ze jména posledního společného spolku včelařů před národní správou v r. 1948. Následovaly postupné reorganizace Jednoty v 50. letech 20. století, jež skončily v r. 1957 ustanovením ČSV.

Hlavním cílem je administrativní a právní podpora, která si dává za cíl usnadnit činnost ostatních včelařských spolků mimo ČSV.

Jednota má také v úmyslu pořádat chovatelské, vzdělávací a kulturní akce, které by měly vést k rozvoji včelaření a odbornosti členů.

Chce usilovat o ochranu přírody a krajiny tak, aby se zvýšila její pestrost, úživnost a tím i podmínky pro chov včel.

Vznik uskupení inicioval Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7, z. s., jehož předseda Milan Šimonovský se stal také předsedou nového spolku. Členem Jednoty může být pouze právnická osoba, tj. spolek, nikoliv fyzická osoba, například jednotliví včelaři. V současné době Jednota včelařů v Praze seznamuje se svými záměry ostatní samostatné včelařské spolky v České republice a zve je mezi sebe. Ambicí Jednoty včelařů v Praze, z. s., je vytvořit silnou protiváhu Českému svazu včelařů, z. s., který již desítky let odpovědně nereaguje na nově vzniklé problémy v oboru.