COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2022/23

Jiří Danihlík

6/2023, strana 22

 Již od podzimu roku 2022 se mezi včelaři diskutuje o rozsáhlých úhynech napříč Českou republikou. Tyto diskuse a zprávy jsme v našem týmu také sledovali a napjatě čekali, jaké výsledky poskytne letošní COLOSS Monitoring přinášející komplexní přehled o situaci napříč regiony. Letošního jubilejního X. ročníku se zúčastnilo 1 591 chovatelů včel, kteří poskytli informace o bezmála 30 000 včelstvech. Úhyny včelstev za celou Českou republiku činily 16,5 %, takže uplynulá sezóna se řadí mezi ty s vysokými ztrátami.

Úhyny včelstev na úrovni celé České republiky, krajů a okresů

Za desetiletou historii COLOSS Monitoringu vidíme výkyvy ve ztrátách včelstev na úrovni celého státu i na úrovni dílčích lokalit. Vyšší ztráty než ty letošní, jsme zaznamenaly jen ve dvou ročnících Monitoringu: v sezónách 2014/15 (19,4 %) a 2019/20, kdy jsme zaznamenali vůbec nejvyšší úhyny od zahájení monitoringu, kdy na úrovni celé ČR přesáhly 20 % (graf 1).

V letošním roce zaznamenaly nejvyšší úhyny Kraj Vysočina (24,3 %), Olomoucký kraj (22,3 %) a Hlavní město Praha. Naopak nejnižší úhyny hlásili chovatelé z Moravskoslezského (9,3 %) a Karlovarského kraje (9,5 %) Viz tabulka 1.

Na úrovni okresů zaznamenali největší problémy včelaři v okresech Znojmo (38,5 %), Třebíč (38,3 %), Tachov (35 %) a Prostějov (32,1 %). Celkově byly nadprůměrné úhyny (> 20 %) zaznamenány ve 23 ze 76 okresů a u Hlavního města Prahy přesáhly ztráty 20 %. Nejnižší ztráty pak byly v okresech Sokolov (4,2 %), Teplice (4,6 %) a Rakovník (4,8 %). Avšak z okresů Sokolov, Teplice a Most máme jen tři čtyři vyplněné dotazníky, což může vést ke zkreslenému výsledku (tab. 2).

 

Problémy s varroózou

Se zvýšenými úhyny vyvstává otázka, co je způsobilo. Když vycházíme z toho, jaké symptomy uhynulých včelstev pozorovali respondenti, tak velký vliv měla nejspíše varroóza. Na hrozící riziko větších problémů s varroózou upozorňovala i relativně dobré nákazová situace současně s nízkými úhyny v předchozí sezóně 2021/22 (graf 1).

Riziko kolapsů lze odhalit včasným monitoringem roztočů ve včelstvech. Mnohem komplikovanější je situace v hustě zavčelených oblastech, kde se úhyny mohou šířit tzv. domino efektem. Kolaps kvůli varroóze na jedné včelnici spustí šíření kleštíků a kolapsy na dalších okolních včelnicích.

 

Hladovění za přítomnosti zásob

Počasí na podzim roku 2022 významné přispělo k dalším problémům. Během října a listopadu bylo poměrně teplo, včelstva plodovala, takže spotřebovala neobvykle větší množství zásob v těsné blízkosti zimního chumáče. Plodováním se hlavně slabší včelstva snažila dohnat svou kondici.

Z hlediska počasí byl i neobvykle teplý průběh zimy. Plodování včelstev začalo už v lednu, ovšem na teplou zimu navázalo chladné a mrazivé jaro, během něhož poměrně hodně včelstev uhynulo hladem, přestože paradoxně bylo v úle přítomno dost zásob. Nejspíše totiž došlo k odtržení chumáče od vzdálenějších zásobních plástů během delšího jarního ochlazení.

 

COLOSS Monitoring existuje díky respondentům

Děkujeme všem respondentům, kteří zaslali vyplněné dotazníky. Zjištěné informace pomáhají sledovat situaci v českém včelařství a v dlouhodobém horizontu jsou cennou databází úhynů, způsobů ošetřování atd.

Poděkování patří rovněž včelařským spolkům, jejich organizačním jednotkám a členům, kteří pomáhají s propagací a šířením výsledků COLOSS Monitoringu mezi české včelařky a včelaře. V neposlední řadě jsou výsledky inspirací pro další bádání a hledání nových cest pro další rozvoj včelařství u nás.

 

Chystáme další výsledky

Uzávěrka Moderního včelaře byla pouze několik dní po uzavření sběru letošních dotazníků, proto ještě pracujeme na analýzách, které nabídneme v dalším článcích. Vizualizaci výsledků či map si můžete už nyní prohlédnout on-line na www.coloss.cz 

Graf 1: Meziroční srovnání ztrát včelstev v ČR v období od podletního zakrmení do jara následujícího roku.

Tabulka 1: Ztráty včelstev z jednotlivých krajů ČR dle respondentů COLOSS dotazníku. Počet zazimovaných a uhynulých včelstev vychází z dat z dotazníků. Kraje jsou řazeny abecedně.

Tabulka 2: Ztráty včelstev z jednotlivých okresů ČR dle respondentů COLOSS dotazníku. Počet zazimovaných i uhynulých včelstev vychází z dat z dotazníků. Okresy jsou řazeny abecedně.