Norma pro stanovení cukru v medu

Marie Šotolová

6/2023, strana 19

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal novou českou technickou normu Stanovení cukrů v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pod číslem ČSN 57 0192 (570192). 

Metoda specifikuje postup pro stanovení fruktózy, glukózy, sacharózy, turanózy a maltózy v medu, pro něž byla získána data preciznosti. Může být také použita pro kvantifikaci dalších sacharidů, jako jsou melecitóza, erlóza, izomaltóza, rafinóza a další, jak popisují původní autoři metody Bogdanov a Baumann. Norma byla schválena 1. 2. 2023 a účinnosti nabyla 1. 3. 2023. Norma má osm stran včetně bibliografie.

EAN 8596135166251