Záznam semináře k agrolesnictví

Marie Šotolová

6/2023, strana 19

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 se spolu s Českým spolkem pro agrolesnictví a Výzkumným ústavem rostlinné výroby podílel 23. 3. 2023 na celodenním semináři Strom v zemědělské krajině. 

Protože agrolesnictví, jehož principem je pásová výsadba stromů na zemědělské půdě, přispívá k rozmanitosti včelí pastvy, jsou podobné semináře pro chovatele včel přínosné.

Akce zcela splnila očekávání, neboť vedle povšechných informací o agrolesnictví zazněly specializované příspěvky. Jmenovitě to byla prezentace Tomáše Uhnáka z České zemědělské univerzity Význam agrolesnictví ke zvýšení biodiverzity s ohledem na včelí pastvu. Představení agrolesnického projektu v Dobré (https://youtu.be/43h60ICjXRQ) a příspěvek Radima Kotrby z Českého agrolesnického spolku Agrolesnický systém jako významný zdroj včelí pastvy (https://youtu.be/KGsDZb4ndjo). Záznam všech přednášek je na webu Českého spolku pro agrolesnictví https://agrolesnictvi.cz/prehled-akci-2/.

Dne 30. 11. 2023 je uzávěrka žádostí o dotace na úpravu zemědělsky využívaných pozemků pro agrolesnické využití, což může být atraktivní pro zemědělce-včelaře. Ke dni 15. 9. 2023 se však již ohlašuje záměr výsadby stromů. Tento dotační titul je v platnosti nově, teprve od letoška. Jedna z prezentací semináře se proto věnovala odpovědím, jak o podporu požádat, a další informace uvádí dotační sekce webu https://agrolesnictvi.cz/dotacni-titul-als/.