Editorial

Petr Texl

7/2023, strana 4

Milé včelařky a milí včelaři,  je po letním slunovratu, začínají prázdniny a dovolené, a to jsou skvělé zprávy. 

Pro včelaře je však toto období signálem pro největší obezřetnost ve směru zdraví a vitality včel.

Po slunovratu se ve včelstvech již vše připravuje na zimní období. Populace včel se snižuje, líhnou se dlouhověké včely dělnice, které musí převést včelstvo přes zimu až do prvních snůšek na jaře příštího roku. V jakém prostředí včelstva se bude plod dlouhověkých včel vyvíjet a do jaké míry bude infikován roztoči Varroa destructor i viry, se odrazí v délce života dělnic.

Dalo by se říci, že takto na papíře to máme pod kontrolou. Ale je tomu tak v reálu? Nevzali jsme včelstvům veškerý med, zásoby však ještě nedoplnili a včelstva hladoví? Snížili jsme hladinu roztočů ve včelstvech, aby se neuplatnily neviditelné viry? Monitorujeme a tlumíme varroózu? Takže žádné prázdniny! Nastává nejdůležitější období, v němž právě ovlivňujeme zdárné přezimování včelstev.

Letos dala květový med i včelstva, která byla na jaře velmi slabá; silná a vitální včelstva trhala v květovém medu rekordy. Ideální vlhkost a teplota způsobily, že včely upřednostnily lány s řepkou před rozkvetlými ovocnými stromy. Když ale zohledníme úhyny a tvorbu nových včelstev, dosáhla květová snůška průměrných výnosů. Nabízí se úvaha, zda na dobrý medný výnos neměl vliv i nižší stav včelstev z důvodů zimních úhynů. S napětím jsme očekávali, jaká bude snůška z malin a lip, případně z medovice. Tyto snůšky jsou poslední roky nejisté. Pokud není vydatná snůška, tak v polovině července končíme s „dobyvačným“ způsobem včelaření a plně se věnujeme doplňování zásob a tlumení varroózy, s potencionálním uplatněním virů.

Dobrou zprávou pro včelaře je, že se téměř po 20 letech narovnává vztah včelař – stát. Včelaři od 1. 1. 2023 mohou čerpat tzv. eurodotace (technická pomoc na zařízení a kočování, léčivé přípravky, matky, rozbory včelích produktů) přímo od státu bez prostředníků. Slouží k tomu Portál farmáře, pomocí kterého se včelař spojí se Státním zemědělským intervenčním fondem a žádost podá elektronicky. Žádosti lze však nadále podávat také přes spolky jako v minulých letech.

Mezi včelaři, hlavně však ve včelařské státní agendě, se licituje, zda med od včel se má danit a od jakého množství. Věřte, že včelaři (a včely už vůbec) schodek státního rozpočtu neovlivní. Ve včelařství jsou daleko důležitější problémy, které je třeba naléhavě řešit.

Tyto všechny novinky, včetně návodů a postupů, jak zkrotit varroózu a viry, a další zajímavé čtení najdete v právě vycházejícím červencovém čísle Moderního včelaře.