Moderní včelař 7/2023

7/2023

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Petr Texl

2023/7/4

Milé včelařky a milí včelaři,  je po letním slunovratu, začínají prázdniny a dovolené, a to jsou skvělé zprávy. 

číst článek


Vláda ke zdanění výnosů ze včelstev

- redakce

2023/7/4

Jak včelaři vědí, příjmy z příležitostné činnosti nepřesahující 30 000 Kč za rok jsou osvobozeny od daně. 

číst článek


Konec „Směsí medu z EU a mimo EU“?

- prym-

2023/7/4

V červnovém Moderním včelaři jsme slíbili, že v tomto čísle přineseme zprávu o změně směrnice Evropské unie, která se týká označování medu*. 

číst článek


Pražské setkání prince Edwarda a včely

- redakce

2023/7/5

Na konci května navštívil Českou republiku vévoda z Edinburghu, princ Edward, nejmladší bratr krále Karla III. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/7/6

Kalendárium zahhrnuje včelařské události od 1. 7. do 13. 8. 2023

číst článek


Viróza není varroóza

Antonín Přidal

2023/7/7

Setkání Asociace profesionálních včelařů v Praze na podzim 2022 se kromě jiných témat věnovalo problematice viróz. Redakce Moderního včelaře mě požádala, abych praktické souvztažnosti k tématu, které byly nejvíce diskutovány, formuloval pro čtenáře tohoto časopisu.

Foto: Foto Xolani90. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26406168

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včela medonosná zdrojem nákazy pro jiné

- redakce

2023/7/9

Promořenost včelstev virem deformovaných křídel se může stát problémem pro jiné hmyzí druhy. První vlaštovkou přinášející toto varování je studie, pod níž je jako hlavní autor podepsán Daniel Schläppi z Univerzity v britském Bristolu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zpráva o zdraví včel v letech 2016–2022

2023/7/11

Státní veterinární správa zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2022. Strany 84–87 obsahují údaje o včelách včetně map.

číst článek


Nový slovenský projekt k tau-fluvalinátu

Martin Staroň

2023/7/12

Ústav včelařství v Liptovském Hrádku spadající pod Výzkumný ústav živočišné výroby v Nitře zahájil tříletý projekt Možnosti minimalizace rizik tlumení varroózy pro včelu medonosnou a kvalitu její produkce. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely, roztoči, viry aneb včelí lazaret v červenci

Pavel Buřinský

2023/7/13

Počátkem úspěchu je odhodlání. Díky němu umíme jezdit na kole nebo plavat. Stojí na počátku naší kariéry. Odhodlání však není běžná či každodenní událost. Většinou mu předchází doba váhání, ala pak nastane hned po našem rozhodnutí. Odhodlejte se co nejdříve k racionálnímu, ekologickému a funkčnímu ošetřování včelstev proti roztoči Varroa.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Bakterie – přátelé, nebo nepřátelé včel?

Marie Šotolová

2023/7/16

Na České zemědělské univerzitě v Praze se konal workshop Bakterie – přátelé, nebo nepřátelé včel? Účastníci se dozvěděli o tom, jaký je vztah mezi bakteriemi a včelami a jak lze tyto poznatky využít v praktickém včelaření. Vše na základě aktuálního výzkumu tří univerzit a Výzkumného ústavu včelařského v Dole, s. r. o.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chutná hezky. Jihočesky.

- redakce

2023/7/18

Na národním potravinovém veletrhu Czech Food Expo na českobudějovickém Výstavišti byli slavnostně vyhlášeni výherci 17. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky. 

číst článek


Značka Regionální potravina pro výrobky z medu

- redakce

2023/7/18

Již po čtrnácté usilují ve všech krajích České republiky vyjma Prahy producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců o prestižní značku Regionální potravina. 

číst článek


Získávání medu

Petr Texl

2023/7/19

Medobraní, respektive odebírání medu včelstvu, má různé podoby, které jsou poplatné tradici a technickému pokroku. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


U včelaře v Tennessee

Aleš Stýskalík

2023/7/20

Díky svému zaměstnání se mi podařilo dostat na jeden rok do Spojených států amerických, konkrétně do státu Tennessee, města Knoxville. Leží ve vnitrozemí na jihovýchodě USA, severně od Floridy, za Apalačským pohořím.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Základní fyzikálně-chemické parametry včelího vosku

Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová

2023/7/22

Kontrola kvality včelího vosku vyžaduje velké množství znalostí, zkušeností a laboratorní instrumentace. Pouze několik málo laboratoří na světě se specializuje na analýzu a hodnocení kvality včelího vosku. V tomto díle včelích produktů v laboratoři si přiblížíme základní fyzikálně-chemické parametry včelího vosku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Slunečnicový med pod lupou

Marta Burzyńska

2023/7/24

Slunečnicový med není u nás exotickým produktem. Díky polnímu pěstování získávají včelaři jednodruhový med s výjimečnými chuťovými a zdravotními vlastnostmi. Čím se vyznačuje a odlišuje od jiných medů, to se dočtete v tomto článku, který jsme převzali z polského časopisu Pasieka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Stav pěstování slunečnice v České republice

- redakce

2023/7/25

Slunečnice je v České republice po řepce olejce druhou nejpěstovanější olejninou. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv klimatu na provozní metody a výskyt parazitů

Alena Machová

2023/7/26

Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Klimatický systém se měnícím podmínkám přizpůsobuje zejména formou globálního oteplování. Důsledky pocítí řada oborů, včelařství nevyjímaje.

Foto CSIRO, CC BY 3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Strategie podpory chovu včel a opylovatelů v Praze

Vendula Audolenská

2023/7/28

Hlavní město Praha zadalo vloni zpracování strategického dokumentu, který by měl za prvé zmapovat stávající chov včel na svém území a navrhnout, jak ho dále rozvíjet. 

číst článek


Včelaření v době klimatické změny

- redakce

2023/7/28

V rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny   vytvořila autorská trojice RNDr. Jan Brus, Ph.D., Bc. Ondřej Biemann a Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mapovou publikaci, která má ambice poskytnout nový pohled na současnou situaci v českém včelařství s ohledem na klimatické změny. 

číst článek


Vlha pestrá

Václav Přibáň

2023/7/29

Vlha pestrá (Merops apiaster) k nám přilétá z jižních krajů ve druhé polovině května a zpět se vrací od konce srpna do půle září. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Co je entomovectoring

Václav Jirka

2023/7/30

V současnosti se intenzivně řeší, jak omezit nebo úplně vyloučit chemickou ochranu rostlin, a přitom ochránit zemědělské plodiny proti napadení chorobami a škůdci. Jednou z cest by mohl být entomovectoring.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Ekonomický pohled na ztráty včelstev

Jiří Prachař

2023/7/31

Do letošní sezóny vstoupili mnozí včelaři s velkými ztrátami včelstev. Poněkud jiný než etický a zdravotní úhel pohledu poskytuje ekonomická rozvaha. Pustil se do ní včelař z Kunvaldu. Dlužno dodat, že on sám patří mezi chovatele, kterým záleží víc než na penězích na fitness jeho svěřenkyň. Čísla, která mu vyšla, jsou však natolik zajímavá, že vám je nabízíme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelí tance – stále nevíme všechno

Jaroslav Petr

2023/7/32

Od vydání knihy Ze života včel, v níž Karl von Frisch zformuloval zásady komunikace včely medonosné prostřednictvím tanců, uplynulo bezmála století.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Univerzitní ocenění apidologického výzkumu

- redakce

2023/7/33

Cenu Innovation Award 2023, kterou uděluje brněnská Masarykova univerzita, si letos odnesl doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., vedoucí laboratoře srovnávací imunologie v oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty zmíněné univerzity.

číst článek


Aby to děti bavilo…

David Nečil, Václav Krištůfek

2023/7/34

„Tak jak se ti líbí ve včelařském kroužku?“ zeptal jsem se, nic netuše, devítileté dcerky našich přátel. „Já už tam nechodím“, odpověděla mi. „A pročpak, vždyť jsi byla tak nadšená?“ zeptal jsem se zvědavě. „Už mě to přestalo bavit, bylo to pořád stejný, pořád jsme stloukali rámky a tak,“ odtušila mi jednoduše.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Medový domeček

- redakce

2023/7/36

Hrdinou drobné, zhruba stostránkové, knížky z Mladé fronty, kterou napsala a ilustrovala Andrea Popprová, je Lukášek. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Novinka! Včelaři žádají o eurodotace přímo SZIF

- redakce

2023/7/36

V souvislosti se zveřejněným nařízením vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství zahájil Státní zemědělský intervenční fond příjem žádostí na opatření Podpory produktů včelařství v rozhodujícím období od 1. 1. do 31. 7. 2023.

číst článek


Hrabě Špork a včelařská kresba

Jaromír Tlustý

2023/7/37

Baroko přineslo ve šlechtických sbírkách mnohé. Vedle přírodnin, uměleckých předmětů, mincí, zbraní bylo možné zhlédnout rozličné zajímavosti z různých oborů lidské činnosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Slovinské včelařství v Národním zemědělském muzeu

2023/7/38

Chov včel ve Slovinsku patří právě rok mezi nehmotná kulturní dědictví lidstva zapsaná do seznamu UNESCO. Slovinci jsou na svou včelařskou tradici právem hrdí.

číst článek


Den otevřených úlů 2023

2023/7/39

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., uspořádala historicky podruhé Den otevřených úlů. 

číst článek


Chvála medu na Horním hradě

Petr Texl

2023/7/40

Letošní 19. ročník Chvály medu bude ve znamení setkávání a vzdělávání. Akce se také prezentuje jako neformální setkání absolventů a příznivců oboru Včelař na Středním odborném učilišti Blatná a křest všech dílů učebnic Včelařství, tzn. svazků I–IV plus speciálního pouzdra. 

číst článek