Vláda ke zdanění výnosů ze včelstev

- redakce

7/2023, strana 4

Jak včelaři vědí, příjmy z příležitostné činnosti nepřesahující 30 000 Kč za rok jsou osvobozeny od daně. 

Včelaři mající do 60 včelstev díky tzv. fikci 500 Kč/včelstvo proto nyní žádnou daň neplatí, respektive nemusí podávat daňové přiznání, protože toto osvobození dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů uvádí: Od daně jsou osvobozeny příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo.

Nově by měla hranice nedaněného příležitostného příjmu činit 50 000 Kč. Přestože by šlo o nezdaněný příjem, bylo by třeba ho uvést v daňovém přiznání, což se nyní nemusí. Vláda navíc podezřívá některé, hlavně větší včelaře, že benevolenci zneužívají a skutečný nadlimitní počet včelstev rozepisují na rodinné příslušníky, aby se dani vyhnuli.

Český svaz včelařů, z. s., prostřednictvím Agrární komory ČR navrhuje zvýšit tzv. fikci na 1 500 Kč/včelstvo, avšak snížit limit na 33 včelstev osvobozených od daně, respektive povinnost podávat daňové přiznání. Dále upozorňuje na nárůst administrativy. Agrární komora vládní návrh dále kritizujete s tím, že u nás opylování závisí na hobby včelařích a jen minimum včelařů chová více než 150 včelstev, což je řadí mezi profi včelaře, přičemž k 1. 9. 2022 tito drželi jen cca 35 000 včelstev z celkového počtu 700 000 včelstev v České republice. Zájmoví včelaři si proto podle Agrární komory ČR zaslouží podporu. Navíc jsou nyní včelstva postižena značnými úhyny a další potíže přináší vysoká cena cukru.

Výhrady má rovněž Český svaz včelařů, z. s., podle kterého by povinnost daňového přiznání s sebou přinesla komplikace především pro včelaře-důchodce, kterých však je mezi chovateli značný počet, ačkoliv by byl výnos z daně nulový, protože většina včelařů má do 15 včelstev, tedy pod starý i navrhovaný limit. Podle svazu fikce 500 Kč/včelstvo sice vznikla před 20 lety, ale stále je žádoucí. Mimo jiné proto, že se medný výnos rok od roku liší. Celé znění stanoviska Českého svazu včelařů, z. s., je na jeho webových stránkách www.vcelarstvi.cz.

            Jaká bude nakonec podoba daňové zátěže, rozhodnou jednání na vládní úrovni a schválení Parlamentem České republiky během letošního roku. Zdali to bude hlavně pro hobby včelaře přijatelné, je zatím otázkou.

Zdroje:

Drahorád J. Svaz danění hobby odmítá, souhlasil by se snížením počtu včelstev bez daně. iDnes 30. 5. 2023

Fialová Z. Vláda chce zrušit osvobození od daně pro včelaře. Newsletter Zemědělec 30. 5. 2023