Konec „Směsí medu z EU a mimo EU“?

- prym-

7/2023, strana 4

V červnovém Moderním včelaři jsme slíbili, že v tomto čísle přineseme zprávu o změně směrnice Evropské unie, která se týká označování medu*. 

Jak nedávno informoval předseda pracovní skupiny pro med zemědělské organizace EU Copa-Cogeca Stanislav Jaš, dva dny jednání se v Bruselu koncem května uskutečnily, bohužel bez účasti zástupců včelařů České republiky. O pozměňovacím návrhu textu EU směrnice o medu se již debatuje jak na úrovni Rady EU, tak v pracovní skupině pro zemědělské produkty. 

Švédské předsednictví EU v červenci předá návrh a práci španělskému. Pokud dojde ke shodě mezi institucemi, mohli bychom mít politické rozhodnutí do konce roku, tedy do konce stávajícího mandátu evropského parlamentu.

„První zprávy z Rady EU hovoří o tom, že žádný z členských států nerozporuje návrh Evropské komise, ale existuje skupina zemí, které si přejí jít dále a uvádět na etiketách procentuální zastoupení jednotlivých zemí původu u medů ve směsi.

Pokud jde o dovoz, Evropská komise již navrhla úpravu podmínek dovozního certifikátu pro med ze třetích zemí, tzn. zemí mimo EU. Když budou nové podmínky schváleny, vejdou v platnost za 12 měsíců,“ sdělil redakci Moderního včelaře aktuálně z Bruselu Stanislav Jaš, který byl jako jediný včelař pocházející z České republiky u vyjednávání přítomen, avšak vzhledem k tomu, že žije ve Finsku, naši zemi nezastupuje.

 

*Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě a 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.