Zpráva o zdraví včel v letech 2016–2022

7/2023, strana 11

Státní veterinární správa zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2022. Strany 84–87 obsahují údaje o včelách včetně map.

 

Mor včelího plodu

V roce 2022 bylo v České republice potvrzeno 66 ohnisek moru včelího plodu. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v Moravskoslezském, Pardubickém a Zlínském kraji. 

 

 

Hniloba včelího plodu

V roce 2022 byla hniloba včelího plodu prokázána v Královéhradeckém kraji, celkem šlo o devět ohnisek. Jedno ohnisko bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji.

 

 

Varroóza

V roce 2022 byla vyšetřena zimní měl z celkového počtu 63 127 stanovišť. Ve 22 % vzorků nebyla zjištěna přítomnost roztočů. 

 

 Hromadné úhyny včelstev

Případy hromadných úhynů včel v důsledku suspektní otravy včel přípravky na ochrany zemědělských plodin řeší úřední veterinární lékaři z krajských veterinárních správ ve spolupráci s inspektory Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. V roce 2022 byla ve dvou případech potvrzena souvislost mezi úhynem včel a aplikací přípravku na ochranu rostlin.

 

Celé znění Zprávy o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2022 včetně map je na webové adrese https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2022/. Nebo si ji lze stáhnout přes uvedený QR kód.

 

Titulní strany brožury Zpráva SVS o zdraví zvířat 2022.