Včelaření v době klimatické změny

- redakce

7/2023, strana 28

V rámci projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny   vytvořila autorská trojice RNDr. Jan Brus, Ph.D., Bc. Ondřej Biemann a Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mapovou publikaci, která má ambice poskytnout nový pohled na současnou situaci v českém včelařství s ohledem na klimatické změny. 

Vydání osmdesátistránkové e-knihy Včelaření v době klimatické změny bylo podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. Svou podporu poskytla také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., vydavatelka Moderního včelaře, v rámci projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev a partnerství projektu BeeClim.

            Práce popisuje formou map změny, k nimž došlo v posledních letech ve včelařském sektoru. Jedná se o první publikaci svého druhu, která vychází z dat dostupných pro Českou republiku. První kapitola se zabývá vývojem a srovnáním klimatu včetně zachycení změny, jichž jsme svědky, která má velký vliv na přírodu, potažmo včelstva. Autoři pracovali s klimatickými údaji za posledních sto let a zároveň na základě dostupných modelů prezentují trend v dalších desetiletích.

Druhá kapitola přináší přehled o vývoji hustoty zavčelení České republiky na základě databáze včelařů a včelstev vedené Českomoravskou společností chovatelů, a. s., v Hradištku.

Třetí kapitola se věnuje detailnímu pohledu na včelařství podle dat získaných z dotazníků, které každoročně vyplňují chovatelé zapojení do českého COLOSSu.

Kniha je zdarma ke stažení v pdf formátu na adrese https://colosscz.webnode.cz/atlas/.

Titulní strana knihy Včelaření v době klimatické změny