Novinka! Včelaři žádají o eurodotace přímo SZIF

- redakce

7/2023, strana 36

V souvislosti se zveřejněným nařízením vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství zahájil Státní zemědělský intervenční fond příjem žádostí na opatření Podpory produktů včelařství v rozhodujícím období od 1. 1. do 31. 7. 2023.

Nově hraje zásadní roli pro všechny typy žadatelů jak v pozici právnické osoby (spolku), tak jednotlivce, Portál včelaře. Na webových stránkách fondu jsou uveřejněné tři druhy podrobných příruček, jak aktuálně o tzv. eurodotace žádat. Žadatelem může být jak právnická osoba, například včelařský spolek, tak jednotlivec buď prostřednictvím oprávněného žadatele (spolku), anebo v některých segmentech, jako je např. nákup včelařských pomůcek – technická pomoc, napřímo u Státního zemědělského intervenčního fondu bez prostředníka. Brožury jsou ke staženíí na https://www.szif.cz/cs/szp23-vcely