Univerzitní ocenění apidologického výzkumu

- redakce

7/2023, strana 33

Cenu Innovation Award 2023, kterou uděluje brněnská Masarykova univerzita, si letos odnesl doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., vedoucí laboratoře srovnávací imunologie v oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty zmíněné univerzity.

Ocenění získal za výzkum imunity, dlouhověkosti a parazitace včely medonosné s dopadem pro praxi a také za dlouhodobý přenos apidologických poznatků směrem k laické a odborné veřejnosti. Docent Hyršl při slavnostním předání ceny vyzdvihl kontakt se včelaři, protože dosažené výsledky jeho práce mohou pomoci právě jim a jejich včelám. Se svým týmem se zaměřuje zejména na problém dlouhověkosti včel, kdy je úspěšné založení zimní generace nutnou podmínkou pro zdárné přezimování včelstva. Dále pak na parazitaci včel kleštíkem včelím.

Jméno docenta Hyršla znají čtenáři Moderního včelaře jako jednoho z autorů uveřejňovaných článků, a proto se rádi připojujeme se svou gratulací.

 

Zdroj: https://www.sci.muni.cz/clanky/pavel-hyrsl-ziskal-oceneni-muni-innovation-award-2023

Doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., (uprostřed) převzal ocenění Innovation Award 2023 Masarykovy univerzity v Brně. Foto: Majda Slámová