Choroby včiel

- redakce

12/2023, strana 36

Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích vydala publikaci MVDr. Rastislava Saba, Ph.D., a MVDr. Lucie Sabové, Ph.D., Choroby včiel.

 Jde o 114stránkový přehled včelích nemocí, o nichž se v našem prostředí hovoří. Po úvodu do biologie včely autoři přináší vhled do jednotlivých skupin chorob bakteriálního, virového, parazitárního a jiného původu včetně otrav.

Popisy mají jednotnou strukturu: definici choroby, dobu výskytu, původce, symptomy, šíření a prevenci. Uživatel příručky se dozví, jaké jsou možnosti tlumení a léčby celého spektra včelích nemocí. Samostatnou kapitolu má ekologické včelaření a přehled veterinárních léků, které jsou na Slovensku při tomto způsobu chovu povoleny.

Text provází fotografie dokumentující projevy jednotlivých nemocí, které pořídil Rastislav Sabo. Střídmý rozsah a uspořádanost příručky ji předurčuje k tomu, aby se stala knížkou, po níž se intuitivně sáhne jako po první, když se ve včelstvu objeví něco mimo normu.

ISBN 978-80-8077-769-2

Titulní strana knihy Choroby včiel.