Moderní včelař 12/2023

12/2023

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2023/12/4

Přátelé. poslední číslo daného ročníku našeho časopisu vždy uzavírá rejstřík článků uveřejněných za celý rok. 

číst článek


Změna distributora Moderního včelaře pro ČR

- redakce

2023/12/4

Upozorňení předplatitelům Moderního včelaře z České republiky.

číst článek


Nová školní včelnice v Jihlavě

Jiří Čada

2023/12/4

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek spolu s primátorem Jihlavy Petrem Ryškou zasazením symbolické lípy otevřeli 13. září 2023 na Jihlavsku zcela novou školní včelnici s více než 80 úly. 

číst článek


Výstava Megabrouci v Brně

Petr Texl

2023/12/5

V pavilonu H na brněnském výstavišti je právě unikátní výstava představující modely hmyzu v extrémním zvětšení. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2023/12/6

Kalendárium zahruje včlařské události od 1. 12. 2023 do 12. 1. 2024.

číst článek


Čich u včely medonosné

František Weyda

2023/12/7

Včela medonosná dokáže vnímat a analyzovat obrovské množství podnětů z vnějšího prostředí, ze svého okolí, a to mimo jiné díky svému čichu. Ten je dnešním Tématem Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vycítí včely rakovinu plic?

Jaroslav Petr

2023/12/9

Včely jsou vybaveny velmi citlivým čichem. Vědci zkoušejí, zda by se nedalo této včelí schopnosti využít k diagnostice závažných onemocnění.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Čichám, čichám kleštíky

Pavel Urva

2023/12/10

Včela medonosná je vysoce sociální organismus a kde je sociální prostředí, tam nesmí chybět spolehlivá komunikace. U včel a u hmyzu obecně se v průběhu evoluce vyvinul citlivý čich, díky němuž dokážou rozeznat zdroje potravy, hrozící nebezpečí nebo naopak jedince vlastního společenstva. 

 

Foto Utajený včelín

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Čichám, čichám kleštíky - literatura

Pavel Urva

2023/12/11

Použitá literatura k článku Čichám, čichám kleštky.

číst článek


Inovační Ležan RM 39 x 30

Jiří Štrunc

2023/12/12

Včelařství je spojeno s produkcí medu a vosku, ale dnes se stále více uznává jeho terapeutický potenciál. Práce se včelami a pozorování jejich chování snižuje stres, zlepšuje náladu, posiluje psychickou odolnost. Apiterapie se stává součástí zdravotnických programů a získává popularitu, přičemž inovativní přístup nabízí Ležan RM 39 x 30.

číst článek


Likvidace sršních hnízd ve Francii osobně

Václav Novák

2023/12/14

Po loňské zkušenosti se sršní asijskou ve Francii jsem mnohokrát přemýšlel nad tím, jak zajímavým druhem tento hmyz je a jak významnou roli jistě sehrává v přírodním ekosystému své původní domoviny. Avšak její průnik do evropského ekosystému, kde nemá přirozené nepřátele, nese s sebou negativní důsledky.

číst článek


EU pokračuje v přípravě směrnice k medu

Alexandr Vondra, Marie Šotolová

2023/12/18

V Moderním včelaři 11/2023 jsme vás informovali o projednávání směrnice Breakfast Directive, která řeší mj. označování směsí medu na evropském trhu a kontrolu jeho pravosti při dovozu z tzv. třetích zemí. O rozhovor jsme požádali poslance Evropského parlamentu Alexandra Vondru, který v září předložil některé pozměňovací návrhy.

číst článek


Zkrystalizovaný med

Petr Texl

2023/12/19

Hlavní složky medu, jednoduché cukry, představují přesycený vodný roztok. Stačí malá iniciace krystalizace v podobě vzduchových bublinek, malých voskových částic apod. a cukry začnou tvořit krystaly. Jak s touto přirozenou vlastností medu naložit?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelí jed

Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík

2023/12/20

V posledním díle Včelích produktů v laboratoři se zaměříme na včelí jed, který se používá už od druhého století našeho letopočtu v tradiční medicíně ve východní Asii. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Využití včel při monitoringu pesticidních reziduí

Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Dalibor Titěra, Martin Venc, Jaroslava Vospělová, Jan Kazda

2023/12/22

Vědci z České zemědělské univerzity dokončili výzkum, v němž se zabývali možností sledovat pesticidní zátěž české krajiny přes analýzu plástového pylu. S výsledky vás seznamuje tento článek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak nechat rozkvést trávníky

Jiří Řehounek

2023/12/30

V poslední době je v centru pozornosti obnova květnatých trávníků a ochrana opylovatelů. Je proto zapotřebí začít se bavit o pravidlech, která je v takových projektech vhodné dodržovat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Místo, kde to žije

Marie Šotolová, Petr Texl

2023/12/32

Téměř čtvrtstoletí uběhlo od chvíle, kdy se na Městském úřadě v Kladně po diskusích s místními členy Českého svazu ochránců přírody zrodila myšlenka využít nivu Týneckého potoka v místní části Čabárna pro ekologickou výchovu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely opět na známce

Josef Šolc

2023/12/33

Známkový aršík s názvem Včely vydala 30. 6. 2023 Slovenská pošta v rámci emise Ochrana přírody. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Za poznáním do Polska

Milan Motyka

2023/12/33

Pár slovy by se dalo říci „Bylo to fajn.“ Zájezd Sekce komerčních včelařů poskytl přehled o jiných způsobech včelaření než v České republice, a to od hranic s Německem až po oblast blízko Slovensku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Pilná včelička

- redakce

2023/12/36

Pilná včelička je hlavní hrdinkou 14stránkového leporela pro ty nejmenší. 

číst článek


Choroby včiel

- redakce

2023/12/36

Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích vydala publikaci MVDr. Rastislava Saba, Ph.D., a MVDr. Lucie Sabové, Ph.D., Choroby včiel.

číst článek


Dobrodružství včelky Klárky

Marie Šotolová

2023/12/36

Když vloni vydal Triton pohádku Byl jednou jeden úl, kterou napsal doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, bylo jasné, že je to knížka psaná z radosti a pro radost. 

číst článek


Slavnostní akademie Slovinského svazu včelařů

Naďa Pízová, Jiří Píza

2023/12/37

V Kongresovém centru v Lublani se 30. září 2023 konala slavnostní akademie Slovinského svazu včelařů. Vzdala hold významným jubileím, jimiž letos je 250 let od úmrtí Antona Janši, 150. výročí organizovaného včelařství ve Slovinsku a 20 let od Apimondie v Lublani.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Skromný dělník na poli vědy

Marie Šotolová

2023/12/39

Před dvěma sty let se narodil francouzský entomolog Jean-Henri Fabre. Průkopník experimentálního pozorování hmyzu, z velké části samotářsky žijících včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Med roku 2023

- redakce

2023/12/40

Již podeváté vypsala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., celostátní soutěž Med roku. 

číst článek


Rejstřík XX. ročníku Moderního včelaře

- redakce

2023/12/46

Rejstřík XX. ročníku Moderního včelaře.

číst článek