Editorial

Marie Šotolová

12/2023, strana 4

Přátelé. poslední číslo daného ročníku našeho časopisu vždy uzavírá rejstřík článků uveřejněných za celý rok. 

Vykopírovávat jejich názvy se jmény autorů a číslem strany není žádný odvaz, ale fakt je, že vždycky překvapí, kolik jsme toho vypublikovali. Plus minus 600 stran. To představuje každoročně jednu pořádně tlustou knihu. Uf.

Některé články jsou jistě podařenější než jiné, ale v sumáři přináší přesný obraz dobového dění. Nejen na včelnicích, ale v celé společnosti. Ať chceme nebo ne, včelařství je tak komplexním oborem, že se v něm odráží kdejaká politicko-ekonomická změna, přestože bychom raději psali jen o novinkách v apidologii, neboť zmíněné změny jsou obvykle k horšímu než naopak.

Inflace? Zažíváme ji už druhým rokem jak při výrobě našeho časopisu, tak jako včelaři v nákladech na krmivo a poklesu poptávky po zbytném zboží-medu. Krachy firem? Jarní kauza společnosti PrePay, nabízející náš titul přes internetový portál Preplatit, poškodila část našich předplatitelů, i když jsme se snažili škody zmírnit, jak nám síly stačily, a sami řešili škodu vzniklou neuhrazením faktury za odebrané časopisy. Hořce poučeni postupně převádíme předplatné a distribuci Moderního včelaře přímo na Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., jako vydavatele, jak se dočtete vpravo. Sršeň asijská? Neminula nás. Mezi únorem a říjnem, tzn. od konference k tomuto problému, kterou jsme uspořádali jako první v republice a rozvířili tak řádně vody, až k neblahému dni, kdy se objevila v Plzni, takže se veřejnost v médiích masově dozvídala, kam její případný výskyt hlásit, padala četná podezření na to, že ji někdo spatřil, do našeho e-mailu a bylo třeba reagovat. Pilně jsme je přeposílali na ta pravá místa, protože také to patří k redakční práci, nejen psaní sršních článků.

Ale… Jobovky sčítám při tvorbě rejstříku rok co rok. A za měsíc ještě vždy vyšel a na 99,99 % i tentokrát vyjde první číslo dalšího ročníku. Stejně jako vyjde po noci slunce a po zimě vylétnou včely vždy a znovu na tento svět. Nač se tedy hroutit, lépe je přečíst si v Moderním včelaři, co se kuje nového a dobrého kolem úlů.