Změna distributora Moderního včelaře pro ČR

- redakce

12/2023, strana 4

Upozorňení předplatitelům Moderního včelaře z České republiky.

Příkaz k platbě za předplatné na rok 2024 na všechny verze časopisu, tj. tištěnou, elektronickou nebo kombinovanou, bude nově rozesílat přímo vydavatel tohoto titulu, tzn. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., a nikoli jako dosud společnost Magnet Press. Nové číslo účtu pro zasílání předplatného je 2200517978/2010. Stávajícím předplatitelům z České republiky platební příkaz s novým číslem účtu včetně nového variabilního symbolu odešle vydavatel (PSNV-CZ, z. s.) na začátku prosince e-mailovou poštou; předplatitel nemusí proto nic v této chvíli řešit. Zájemci o slevy na předplatné z České republiky využijte e-shop Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ: https://www.psnv.cz/produkty/predplatné/ .

V případě distribuce na Slovensko se nic nemění. Pro slovenské odběratele všech verzí Moderního včelaře zajišťuje všechny služby tak jako dosud společnost Magnet Press, Slovakia, s. r. o.: https://www.press.sk/moderni-vcelar/moderni-vcelar/ .