Výstava Megabrouci v Brně

Petr Texl

12/2023, strana 5

V pavilonu H na brněnském výstavišti je právě unikátní výstava představující modely hmyzu v extrémním zvětšení. 

Deset let pracoval tým vedený výtvarníkem Michalem Olšiakem na více než dvaceti exponátech dosahujících velikosti až pět metrů a váhy jedné tuny, kde však nechybí žádný důležitý detail hmyzího těla.

Najdete tu mimo jiné včelu medonosnou nebo mravence ve společnosti mšic, které právě produkují kapky medovice. Dále se zde představuje komár, včetně vývojových stadií, moucha bzučivka, kobylka a další zástupci hmyzí říše. Podle autora je včela medonosná nejpropracovanějším exponátem, který vznikal dva roky.

Modely doplňují naučné textové informace. Výstava je navíc rozšířena o audiobox nabízející zvuky vydávané hmyzem. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky jsou zde také vystaveny velkoformátové fotografie dvaceti bezobratlých živočichů žijících na nedaleké Pálavě a další z aktuálně vyhlašované chráněné krajinné oblasti Soutok. Pro nejmenší návštěvníky připravili organizátoři ve spolupráci s neziskovou organizací Rezekvítek, z. s., a ZOO Brno další doprovodné prvky.

Výstava je otevřena denně do 31. 1. 2024 od 10.00 do 18.30 hod. kromě 24. 12. a 25. 12. 2023 a 1. 1. 2024.

www.megabrouci.cz

Včela medonosná budí zaslouženou pozornost.

Včelaře potěší mravenci s doprovodem mšic produkujících medovici.