Rejstřík XX. ročníku Moderního včelaře

- redakce

12/2023, strana 46

Rejstřík XX. ročníku Moderního včelaře.

XX. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

IČ 26519836, dvanáctkrát v roce

Ev. č.: MK ČR E 14766 / ISSN: 1214-5793

Poštovní adresa redakce: Moderní včelař, Hradební 11, 370 01 České Budějovice

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Petr Texl, Ing. Lukáš Prýmas

Redakční rada: Ing. Květoslav Čermák, CSc., Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Ing. Pavel Fiľo, Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Libor Hruška, Mgr. Alena Machová, MBA, Ph.D., Milan Motyka, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Grafika: Marek Snop

Jazyková korektura: Mgr. Hana Gruntorádová

Inzerce: Mgr. Sandra Kotingová

Tisk: Grafotechna plus, s. r. o., Praha

 

Čísla 1–12

 

BIOLOGIE VČELY

Proč se včelí plod neudusí? (Alena Bruce Krejčí, Jiří Kubásek, Karolína Svobodová, František Půta) I/16

Co prozradí DNA z medu (Jaroslav Petr) I/18

Tajemství včelího jazyka (Jaroslav Petr) III/31

Podpora imunity včel a odolnosti proti moru probiotiky (Jaroslav Havlík, Jiří Killer) IX/29

 

EDITORIAL

Editorial (Marie Šotolová) I/4

Editorial (Petr Texl) II/4

Editorial (Marie Šotolová) III/4

Editorial (Václav Jirka) IV/4

Editorial (Marie Šotolová) V/4

Editorial (Marie Šotolová) VI/4

Editorial (Petr Texl) VII/4

Editorial (Marie Šotolová) VIII/4

Editorial (Marie Šotolová) IX/4

Editorial (Marie Šotolová) X/4

Editorial (Marie Šotolová) XI/4

Editorial (Marie Šotolová) XII/4

 

HISTORIE

Včelařské pomůcky Mertové + Heinz (Jiří Šika) I/40

Včelařské muzeum Antona Koželja (Naďa Pízová, Jiří Píza) II/39

Otec a syn Stříbrní, průkopníci bulharského včelařství (Jaromír Tlustý) III/40

Hořký postup sladké lásky (Lukáš Prýmas) IV/36

Krušlovský včelín sto let po narození svého tvůrce (Redakce, Dan Havlík) VI/39

150 let od narození Enocha Zandera (Marie Šotolová) VI/40

Hrabě Špork a včelařská kresba (Jaromír Tlustý) VII/37

Slovinské včelařství v Národním zemědělském muzeu (Redakce) VII/38

Čtvrttisíciletí od úmrtí Antona Janschy (Marie Šotolová) IX/39

Bzučící Slovinsko: O včelách a lidech (Alena Brabencová) IX/40

Říjnové výročí MUDr. Františka Xavera Živanského (Marie Šotolová) X/40

Hradní včelín (Dagmar Šormová) XI/39

Za včelařením do nového archeoskanzenu v Trocnově (Václav Krištůfek) XI/41

Skromný dělník na poli vědy (Marie Šotolová) XII/39

 

JEDEN PROBLÉM – VÍCE ŘEŠENÍ

Málo zásob na konci zimy (Petr Texl) III/23

Máme málo mezistěn (Petr Texl) IV/21

Zvyšujeme počty včelstev (Petr Texl) V/21

Jak na monitoring varroózy (Petr Texl) VI/20

Získávání medu (Petr Texl) VII/19

Snižujeme stavy včelstev (Petr Texl) VIII/16

Skladování souší (Petr Texl) IX/13

Zkrystalizovaný med (Petr Texl) XII/19

 

KALENDÁRIUM

Kalendárium I/6

Mezinárodní včelařské akce v roce 2023 (Alena Machová) I/7

Kalendárium II/6

Kalendárium III/5

Kalendárium IV/7

Kalendárium V/6

Kalendárium VI/5

Kalendárium VII/6

Kalendárium VIII/6

Kalendárium IX/5

Kalendárium X/5

Kalendárium XI/6

Kalendárium XII/6

 

KLIMATICKÉ ZMĚNY

Co se stalo v květnu 2022? (Antonín Přidal, Jan Musila) II/18

Klimatický vliv na včelí bakteriom (Petr Vomáčka) II/22

Dopady změny klimatu na včely – část I (Alena Machová) IV/30

Dopady změny klimatu na včely – část II (Alena Machová) V/22

Vliv klimatu na provozní metody a výskyt parazitů (Alena Machová) VII/26

Včelaření v době klimatické změny (Redakce) VII/28

 

MV INFO

Dotace 1.D v roce 2023 nebude ani poloviční (Redakce) I/4

Insignia – EU (Marie Šotolová) I/5

Pokračování kauzy Včelpo, spol. s r. o. (Redakce) I/7

Věda fotogenická (Redakce) II/4

Evropská petice pro lepší život včel (Petr Kellner) II/5

Kontroly chovů včel v roce 2022 (Tisková zpráva) III/4

IMYB 2023 ve Slovinsku (Jiří Píza) III/4

9. jarní seminář nástavkového včelaření (Redakce) III/7

Letní škola nástavkového včelaření Blatná (Redakce) III/7

Státní veterinární správa bilancovala (Redakce, Petr Vorlíček, Pavel Texl) IV/5

Výše dotací do roku 2027 (Vojtěch Bílý) IV/6

Úspěch českých medovin v Poznani (Marie Šotolová) IV/6

Meziroční nárůst varroózy (Petr Vorlíček) V/5

Nový předseda Slovenského svazu včelařů (Redakce) V/5

Včelař uznanou zemědělskou kvalifikací (Redakce) VI/4

Novela rostlinolékařského zákona (Redakce) VI/4

Nový včelařský spolek (Jednota včelařů v Praze, z. s.) VI/4

Vláda ke zdanění výnosů ze včelstev (Redakce) VII/4

Konec „Směsí medu z EU a mimo EU“? (-prym-) VII/4

Pražské setkání prince Edwarda a včely (Redakce) VII/5

Změna v hlášení počtu včelstev (Redakce) VIII/4

Další Regionální potraviny z medu (Redakce) VIII/4

Letošní tržby za med jsou nižší (Redakce) IX/4

Manukový med z Nového Zélandu nově beze cla (Redakce) IX/4

Vývoz čínského medu (Redakce) IX/4

Sršeň asijská v Maďarsku (Redakce) X/4

Regionální potravina Středočeského kraje (Redakce) X/4

Světová soutěž nejlepších fotografií z divoké přírody (Marie Šotolová) X/7

Sršeň asijská poprvé v ČR (Redakce) XI/4

Letošní medný výnos z pohledu firmy Medokomerc (Medokomerc) XI/4

Nová aplikace k sršni asijské od PunkHive (Redakce) XI/5

Finále Bee Press Photo a Bee Art (Redakce) XI/5

Změna distributora Moderního včelaře pro ČR (Redakce) XII/4

Nová školní včelnice v Jihlavě (Jiří Čada) XII/4

Výstava Megabrouci v Brně (Petr Texl) XII/5

 

NEMOCI VČEL
Metodika kontroly zdraví včel (Redakce) II/16

Testování moru včelího plodu nově (Redakce) II/17

Očkování včel – nová účinná prevence moru včelího plodu? (Jiří Danihlík) III/17

Vliv roztoče Varroa destructor na fyziologii a imunitu včely medonosné (Pavel Dobeš) III/24

Roztoči rodu Tropilaelaps aneb další pandemie s otazníkem (František Weyda) III/38

Jak přezimovala vaše včelstva? (Jiří Danihlík) IV/38

Screening reziduí přípravků na ochranu rostlin (Martin Staroň, Rastislav Sabo, Alexandra Valenčáková) IV/34

Včely, roztoči, viry a včelí lazaret (Pavel Buřinský) V/34

Včely, roztoči, viry aneb včelí lazaret v červnu (Pavel Buřinský) VI/16

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2022/23 (Jiří Danihlík) VI/22

Zpráva o zdraví včel v letech 2016–2022 (Redakce) VII/11

Včely, roztoči, viry aneb včelí lazaret v červenci (Pavel Buřinský) VII/13

Bakterie – přátelé, nebo nepřátelé včel? (Marie Šotolová) VII/16

Nový slovenský projekt k tau-fluvalinátu (Martin Staroň) VII/12

Včely, roztoči, viry aneb včelí lazaret v srpnu (Pavel Buřinský) VIII/14

Důležitá „Včelí vyhláška“ (Redakce) VIII/31

Včely a mikroplasty (Jaroslav Petr) VIII/30

Imidakloprid zvyšuje pro včely riziko parazita Lotmaria passim (Tomáš Erban) XI/21

Včelaři rokovali v Banské Bystrici (Marie Šotolová, Petr Texl) XI/23

Likvidace sršních hnízd ve Francii osobně (Václav Novák) XII/14

 

PROVOZNÍ METODY

Zkušenosti s Demareé metodou (Tibor Vargapál) IV/14

Jednoduché a levné sluneční tavidlo (Redakce, Josef Hrabák) IV/17

Domácí výroba přelarvovacích misek (Václav Krištůfek) IV/18

Jednoduchá a účinná metoda Svatá Anna (Daniel Maryška) VIII/12

Již 14 let s Apiliftem (Petr Texl) IX/14

Systém Minioptimal jako oplozovací jednotka pro včelí matky (Miroslav Křížek) X/14

Izolace úlu a změna klimatu (Alena a Pavel Machovi) XI/16

Od intenzivního k extenzivnímu chovu včel (Jaromír Piskáček) XI/19

Inovační Ležan RM 39 x 30 (Jiří Štrunc) XII/12

 

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Léčba medem (Marie Šotolová) I/36

The Secrets of Miss Honeybee (Naďa a Jiří Pízovi) I/36

Zákonitosti života včelstva (Redakce) I/36

Cesty medu (Redakce) II/31

Video Sběr pylu (Redakce) II/31

Nová certifikovaná metodika, která pomůže v boji s morem včelího plodu (Tomáš Erban) III/19

Příručka k výstavám medu (Kamila Sopková) IV/20

Všechno dobře dopadne (Redakce) IV/20

Společně se včelami (Redakce) VI/19

Norma pro stanovení cukru v medu (Marie Šotolová) VI/19

Záznam semináře k agrolesnictví (Marie Šotolová) VI/19

Medový domeček (Redakce) VII/36

Novinka! Včelaři žádají o eurodotace přímo SZIF (Redakce) VII/36

Bajka o včelách (Marie Šotolová) VIII/17

Dějiny lesnictví (Marie Šotolová) VIII/17

Smrt královny (Redakce) X/23

Dědečkův pomocníček (Redakce) X/22

Sborník abstrakt z konference Eurbee 2022 (Redakce) X/23

Choroby včiel (Redakce) XII/36

Dobrodružství včelky Klárky (Marie Šotolová) XII/36

 

Pilná včelička (Redakce) XII/36

 

PSNV INFO

Komoditní rada Včely a med (Tomáš Moravec) I/37

Sdělení redakce (Redakce) I/37

Den otevřených úlů 2023 (Redakce) II/41

Den otevřených úlů (Redakce) III/45

Olomoucká včelařská setkávání (Petr Kellner) IV/39

První konference k sršni asijské v České republice (Redakce) IV/40

Med roku 2023 (Kamila Sopková) V/40

XI. sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (Redakce) V/39

Sdělení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (PSNV) V/39

Bee Press Photo & Bee Art (Redakce) V/41

Den otevřených úlů 2023 (Redakce) V/42

Včelaři na výstavě Animal Tech (-prym-) VI/41

Med roku 2023 (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.) VI/42

Den otevřených úlů 2023 (Redakce) VII/39

Chvála medu na Horním hradě (Redakce) VII/40

Otevřete si www.facebook/com/modernivcelar (Redakce) VIII/39

Facebook Pracovní společnosti nástavkových včelařů (Redakce) VIII/39

Moravská včelařská škola otevírá další ročník (Radomír Hykl) IX/42

Chvála medu a křest Včelařství I–IV (MV 10) IX/42

Kniha včelní – Škola včelní (Ivan Černý) X/41

Prosba Vysokého učení technického o spolupráci (Lucie Kaňovská) X/41

Med roku 2023 (Redakce) XII/40

 

REPORTÁŽ

Výstava ve Friedrichshafenu am Bodensee a něco navíc (Miroslav Sedláček) I/28

Kraňský včelí dům slavil první narozeniny (Naďa Pízová, Jiří Píza) I/32

Cesta do Hatty (Ivana Pleskačová) II/34

Včely a včelaření v Bhútánu (Eva Machová) III/32

Příběh jednoho starého lomu (Romana Punčochářová) IV/28

Včelařství jako tradiční zdroj příjmu v Gruzii (Tereza Hronová) V/37

U včelaře v Tennessee (Aleš Stýskalík) VII/20

Francouzský včelařský velkoprovoz (Václav Novák) IX/16

Gruzie – země lidem i včelám zaslíbená (Ladislav Židoň) X/24

Země strdím oplývající s Řípem na dohled (Marie Šotolová, Petr Texl) XI/34

Oplozovací stanice u Severního moře (Jan Veber, Marie Králová) XII/17

 

ROZHOVOR

Až po uši v medu (Milan Motyka) I/34

Libo-li je med citronový či snad chilli (Marie Šotolová, Milan Čada) II/26

Živit se včelařením byl můj sen (Marie Šotolová, Petr Texl, Václav Fikar) III/36

Všechno je jen náhoda (Marie Šotolová, Petr Texl, Jiří Samec) V/32

Levandule nejen nádherně voní, ale i báječně chutná (Marie Šotolová, Petr Texl, Jan Radvan) VI/32

Od basketu k půl tisíci včelstev (Marie Šotolová, Petr Texl, Jan Špaček) VIII/20

Všechno jsem si udělal sám… (Marie Šotolová, Petr Texl, Jiří Novák) X/16

Od dětství jsem věděl, že budu biologem (Marie Šotolová, Jan Žďárek) X/32

Brněnské včely na hřbitovním kvítí (Marie Šotolová, Martin Roztočil) XI/35

Místo, kde to žije (Marie Šotolová, Petr Texl, Dana Belušová) XII/31

 

TÉMA

Welfare včel

Welfare ve včelařské praxi (Lukáš Prýmas) I/8

Chov včel podle Demeter (Alena Machová) I/10

Sršeň asijská

Dřív, než bude pozdě (Helena Proková, Redakce) II/8

Konference Dřív, než bude pozdě (Redakce) II/15

Včelařské vzdělávání

Výuka včelařství v Blatné (Petr Texl) III/8

65 140 a 71 (Josef Lojda) III/11

Cestovní ruch a včely, jak se to rýmuje? (Marie Šotolová, Petr Texl) III/12

Včelařské vzdělávání v Německu (Alena Machová) III/14

Trendy v obalech

SalimaTech a EmbaxPrint 2023 (Marie Šotolová) IV/9

Aktuální situace se sklenicemi na med (Petr Texl) IV/13

Exkurze na včelnici

Žihadlo a soudní tahanice? (Jiří Čada) V/9

Alergie na včelí jed (Marie Šotolová) 5/11

Foto inspirace z Itálie (Redakce) V/12

Domácí pohoštění během exkurze (Redakce, Eva Cipínová) V/12

Cukr, nebo invert?

Proč krmíme invertem (Alena Machová, Pavel Mach) VI/7

Včelařská chemie VIII – Invertovaná krmiva (Miloš Kašpar) VI/12

Český invert (Petr Hůlek) VI/14

Vir deformovaných křídel

Viróza není varroóza (Antonín Přidal) VII/7

Včela medonosná zdrojem nákazy pro jiné (Redakce) VII/9

Virus deformovaných křídel (Jakub Žejdlík) VII/10

Společná zemědělská politika 2023–2027

Eurodotace v novém období trochu jinak (Redakce) VIII/7

Dovětek Ministerstva zemědělství k platnosti dotačních pravidel (Vojtěch Bílý) VIII/8

Revidovaná iniciativa EU k ochraně opylovatelů (Redakce) VIII/9

Akční plán proti šíření invazních druhů (Redakce) VIII/6

Z vajíčka dospělcem

Prvních 11 dnů života dělnice (Miroslav Urban) IX/7

Vývoj včely medonosné (Miroslav Urban) IX/8

Holka nebo kluk (Petr Texl) IX/9

Od vajíčka k dospělci – průvodce produkcí těkavých látek (Jaroslav Petr) IX/11

Košnice eko trendem

Košnice, dotek jistoty v nejisté době (Marie Šotolová) X/8

Kurzy pletení košnic frčí (Redakce) X/10

Košnice v Německu (Alena Machová) X/12

Malá francouzská delikatesa (Marie Šotolová) X/13

Apimondia v Chile

Santiago de Chile žilo včelařstvím (Lukáš Prýmas, Petr Texl) XI/8

Varroóza? Žádný problém! (Lukáš Prýmas) XI/13

Včelí čich

Čich u včely medonosné (František Weyda) XII/7

Vycítí včely rakovinu plic? (Jaroslav Petr) XII/9

Čichám, čichám kleštíky (Pavel Urva) XII/10

 

VARIA

Co ještě ukázala Národní včelařská konference (Rostislav Ovčarik) I/38

Výukový včelín v semetínském arboretu (Redakce) I/31

Praha opět vyšetřuje včely na mor včelího plodu (Vendula Audolenská, Richard Těhník) III/36

Setkání včelařů v hornolužickém Neschwitzu (Tomáš Moravec) IV/41

Vlha pestrá (Václav Přibáň) VII/29

Co je entomovectoring (Václav Jirka) VII/30

Ekonomický pohled na ztráty včelstev (Jiří Prachař) VII/31

Kultura jsou i včely! (Václav Krištůfek) VIII/29

Nové včelařské centrum na kanadské univerzitě (Marie Šotolová) VIII/32

Vytiskni si vlastní etiketu (Petr Kellner) VIII/33

IMYB 2023 (Naďa a Jiří Pízovi) IX/36

Země živitelka 2023 (Redakce) X/35

Nejsme ekologové, máme selský rozum (Petr Texl) X/36

Novinky v Troji (Marie Šotolová) X/39

Včely opět na známce (Josef Šolc) XII/33

Za poznáním do Polska (Milan Motyka) XII/33

Slavnostní akademie Slovinského svazu včelařů (Naďa Pízová, Jiří Píza) XII/37

 

VČELAŘSKÁ PEDAGOGIKA

Aby to děti bavilo… (Václav Krištůfek, David Nečil) VII/34

 

VČELÍ PASTVA

Řepka jako fenomén (Kateřina Smékalová) IV/22

V sadě skví se jara květ (Kateřina Smékalová) V/14

Včelařská chemie VII – Pyl (Miloš Kašpar) V/18

Včely, mikrobiom a rostlinné toxiny (Jaroslav Petr) V/29

Levandulový med pod lupou (Marta Burzyńska) VI/35

Slunečnicový med pod lupou (Marta Burzyńska) VII/24

Stav pěstování slunečnice v České republice (Redakce) VII/25

Strategie podpory chovu včel a opylovatelů v Praze (Vendula Audolenská) VII/28

Jak se daří včelám v dnešních lesích (Jaroslav Petr) VIII/18

Třapatkovka nachová – chutný ježek pro letní až podzimní pastvu (Kateřina Smékalová) VIII/25

Faktory ovlivňující návštěvnost opylovatelů ve slunečnici (Jan Kazda, Martina Stejskalová) IX/22

„Sněžné bobule“ a „indiánský rybíz“ – včelí pochoutky od léta až do podzimu (Kateřina Smékalová) IX/25

Břečťan obklopený včelami a mýty (Kateřina Smékalová) X/27

Pozdní záře z našich polí – hořčice bílá (Kateřina Smékalová) XI/36

Využití včel při monitoringu pesticidních reziduí (Aneta Bokšová, Jan Kazda, Martina Stejskalová, Dalibor Titěra, Martin Venc, Jaroslava Vospělová) XII/22

Jak nechat rozkvést trávníky (Jiří Řehounek) XII/30

 

VČELÍ PRODUKTY

Včelařská chemie VI. – Vosk (Miloš Kašpar) I/20

Falešný vosk a nestabilní mezistěny (Alena Machová) I/23

Zpracování pergy bez sušení (Martin Staroň, Rastislav Sabo) II/29

Opomíjená kráska předjaří (Kateřina Smékalová) III/20

Nutriční kvalita pylu u včelami opylovaných rostlin (Petr Vomáčka) III/27

Jak ovlivňuje dění ve světě český trh s medem (Jaroslav Lstibůrek) VI/27

Konec Směsí medu z EU a mimo EU? (Lukáš Prýmas, Stanislav Jaš) VI/30

Chutná hezky. Jihočesky. (Redakce) VII/18

Značka Regionální potravina pro výrobky z medu (Redakce) VII/18

Včelařská chemie IX – melecitóza (Miloš Kašpar) X/31

Ne dovozu falšovaného medu do Evropské unie (Marie Šotolová) XI/27

EU pokračuje v přípravě směrnice k medu (Alexandr Vondra, Marie Šotolová) XII/18

 

VČELÍ PRODUKTY V LABORATOŘI

Stanovení obsahu vody v medu (Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová) I/24

Stanovení parametrů čerstvosti medu (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) II/24

Elektrická vodivost a barva medu (Vojtěch Kružík, Tereza Škorpilová) III/28

Stanovení cukrů v medu (Tereza Škorpilová a Vojtěch Kružík) IV/26

Pylová analýza medu (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) V/30

Falšování medu (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) VI/24

Základní fyzikálně-chemické parametry včelího vosku (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) VII/22

Falšování vosku (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) VIII/22

Pyl a perga (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) IX/19

Propolis (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) X/20

Mateří kašička (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) XI/28

Včelí jed (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) XII/20

 

VĚDA A VÝZKUM

Proč včely bloudí pod vlivem neonikotinoidů a jejich náhražek (Jaroslav Petr) I/27

Zdraví včel v ohrožení (Marie Šotolová) II/38

Půl století proletových hal pro včely (Dalibor Titěra) II/32

Nové genomické techniky šlechtění (Lukáš Prýmas) II/36

Překvapení: Včely rády sóju (Marie Šotolová) II/37

První česko-slovenská konference BeeConnected (Jiří Danihlík, Jana Jemelková, Silvie Dostálková) VI/37

Včelí tance – stále nevíme všechno (Jaroslav Petr) VII/32

Univerzitní ocenění apidologického výzkumu (Redakce) VII/33

Pod vedením vysokého napětí klesá úspěšnost opylení (Jaroslav Petr) IX/32

Pozorování volně žijících včelstev v lesích pohoří Tribeč (Matúš Pavle) IX/34

Blenheimský dubový háj a divoce žijící včelstva (Jiří Kodet) IX/33

Nové včelí obyvatelky Výzkumného ústavu rostlinné výroby (Redakce) IX/36

Sledování včel pomocí čipů (Jan Kazda, Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Dalibor Titěra, Jan Bartoška) XI/30