COLOSS: Pomozte zmapovat počty vyzimovaných včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2/2014, strana 12

Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které se odborníci snaží dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Bohužel dosud stále chybí data o úhynech v České republice. Jak jsou tedy vysoké zimní úhyny v ČR? Dosud nešlo na tuto otázku odpovědět. Sice se obecně tvrdí, že situace v ČR je výborná, lze toto tvrzení ale nějak dokázat? A jaké jsou nejčastější důvody ztrát?

Samotný monitoring je realizován pomocí anonymního dotazníku, který zjišťuje především stav počtu produkčních včelstev před a po zimním období. Jeho součástí jsou však i otázky týkající se druhů snůšek v uplynulé sezóně, počtu vyprodukovaných mladých matek, způsobu zakrmení včelstev a další. Je tedy možné případné zvýšené úhyny dát do souvislosti s dalšími faktory.

Český dotazník vychází z celoevropského vzoru, který aktuálně vyplňují včelaři v dalších 15 zemích Evropy. Díky tomu bude možné získat informace důležité pro jednotlivé státy a také zhodnotit výsledky na evropské úrovni. Statistické hodnocení získaných dat je anonymní. Je důležité, aby se dotazníkového monitoringu zúčastnilo co největší množství respondentů, tj. i včelaři, kteří v letošní zimě ztráty včelstev nezaznamenali. Studie je určena všem včelařům v České republice. Zapojení je dobrovolné, velký počet zaslaných odpovědí však zajistí reprezentativní a spolehlivé výsledky.

Dotazník lze vyplnit elektronicky na webu Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ (PSNV) www.psnv.cz  nebo si jej můžete stáhnout a vyplněný zaslat na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Uvítáme, když pomůžete získat odpovědi i od kolegů, kteří nemají přístup na internet. Stačí jim dotazník vytisknout a předat.

Výsledky celého průzkumu budou zveřejněny v českém včelařském tisku ke konci roku 2014. Celoevropské hodnocení porovnání ztrát včelstev provedou statistici ve výzkumné skupině COLOSS, která sdružuje vědce a odborníky z oboru včelařství z celého světa, součástí vyhodnocení budou konečně i data z ČR. V monitoringu úhynů včelstev PSNV plánuje v dalších letech pokračovat. Po několika letech by mohlo být možné predikovat rizikové sezóny či faktory, které ovlivňují zimní ztráty včelstev. Kromě toho také získáme informace o vývoji českého včelařství v průběhu několika let. Dobrovolnost a anonymnost dotazníku navíc vede k zadávání pravdivých odpovědí na jednotlivé otázky, naopak uvedením svého e-mailu se můžete zařadit do slosování o poukazy k odběru zboží dodavatelů včelařských potřeb, hlavních partnerů projektu v ČR. Zároveň budete osloveni při navazující studii o obnově početních stavů včelstev v průběhu léta 2014.

Výsledky českého průzkumu vyhodnotí odborníci z PSNV, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Univerzity v Grazu. Projekt podporuje agentura česko-rakouské spolupráce AKTION, všichni členové týmu pracují bez nároku na odměny.