Články Autora Radek Kobza

Vynulovat

COLOSS: Má smysl se zapojit?

Radek Kobza

2016/2/5

S příchodem jara spouští tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci třetí ročník dotazníkového průzkumu zaměřeného na úspěšnost přezimování včelstev. Snaží se zmapovat příčiny úhynů včelstev a současně identifikovat faktory vedoucí k úspěšnému vyzimování. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut.

číst článek


Včelstva v letošní zimě hynula méně. V České republice činily zimní ztráty 6,5 %

Radek Kobza

2014/4/5

Mezinárodní vědecká skupina COLOSS zveřejnila předběžné výsledky mezinárodního šetření o zimních úhynech včelstev. Česká republika se do studie zapojila poprvé díky spolupráci s univerzitou v rakouském Grazu.

číst článek


Zaměřeno na kvalitu vzdělávání PSNV

Radek Kobza, Petr Texl

2013/2/30

Dobrý lektor by měl splňovat tři předpoklady: odbornost získanou a rozšiřovanou nikdy nekončícím studiem, vlastní praktickou zkušenost se včelařením a v neposlední řadě umění předat své znalosti a dovednosti posluchačům.  Přinášíme několik postřehů pohledem čtyř lektorů PSNV, absolventů kurzu lektorských dovedností v březnu 2013 na Javořici.

 

 

číst článek


Vzdělávací projekt Včelař-Farmář

Radek Kobza

2013/1/27

Tvorbu nové učebnice, naučných videopořadů, školení lektorů i nový vzdělávací obor na Středním odborném učilišti v Blatné umožňuje nový projekt Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ.

číst článek


COLOSS – II. ročník klepe na dveře

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2015/1/25

V druhé polovině března 2015 se spustí druhý ročník monitoringu zimních ztrát včelstev. Výsledná studie vznikne v rámci mezinárodní spolupráce vědců i včelařů, soustředěných ve skupině COLOSS, a standardizované metodiky. Krátký dotazník s dvaceti otázkami je určen všem včelařům, ať již úhyny zaznamenali či nikoli. Jeho cílem je zjistit vztahy mezi úhyny a různými vlivy působícími na vitalitu včelstev; od zásahů včelaře, léčení, až po snůškové poměry.

 

číst článek


Apimondia 2017: Organizovaná cesta za poznáním tureckého včelařství

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2017/11/30

Po oficiálním skončení Apimondie se konala tzv. Technical tour, tedy organizovaný výlet na zajímavá včelařská místa. Nechali jsme se tedy dobrovolně zorganizovat a na výlet jsme se přihlásili. Cesta na Apimondii a prezentace výsledků byla podpořena projektem NNO: Úspěšnost zimování včelstev v ČR v evropském kontextu, č. 53/2017 a projektem NAZV č. QJ1610248.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Apimondia 2017: Výběr zajímavých příspěvků z mezinárodní konference

Jiří Danihlík, Radek Kobza

2017/11/24

Turecký Istanbul hostil od 29. září do 3. října letošního roku mezinárodní kongres Apimondia.  Autory článku zajímaly především odborné přednášky. O shrnutí toho nejzajímavějšího, co během čtyř dnů zaznamenali, se dělí se čtenáři Moderního včelaře.Cesta na Apimondii a prezentace výsledků byla podpořena projektem NNO: Úspěšnost zimování včelstev v ČR v evropském kontextu, č. 53/2017 a projektem NAZV č. QJ1610248.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


COLOSS: Pomozte zmapovat počty vyzimovaných včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2014/2/12

Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které se odborníci snaží dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Bohužel dosud stále chybí data o úhynech v České republice. Jak jsou tedy vysoké zimní úhyny v ČR? Dosud nešlo na tuto otázku odpovědět. Sice se obecně tvrdí, že situace v ČR je výborná, lze toto tvrzení ale nějak dokázat? A jaké jsou nejčastější důvody ztrát?

číst článek


COLOSS: Vyhodnocení prvního českého monitoringu zimních ztrát včelstev

Jiří Danihlík, Zdeněk Klíma, Radek Kobza

2014/6/8

V dubnu a květnu 2014 proběhla na území České republiky první studie zaměřená na monitoring úspěšnosti přezimování včelstev během zimy 2013/14. Českou verzi dotazníku vyplnilo 556 včelařů (cca 1,2 % z celkového počtu včelařů), ztráty včelstev v ČR činily 6,6 %, a patří tak k jedněm z nejnižších v porovnání se zbytkem Evropy. Zároveň také ČR patří mezi státy s nejnižší účastí v dotazníkové studii. Naopak více jak 45 % respondentů uvedlo, že průběžně monitoruje napadení včelstev roztočem kleštíkem včelím.

číst článek


Postřehy z vědeckého programu kyjevské Apimondie

Jan Vondrák, Leopold Matela, Radek Kobza

2013/5/10

V těsném sousedství ApiEXPA probíhala vědecká část ukrajinského včelařského setkání. Sestávala z přednášek odborníků, jejichž výzkum se nějak týkal včel nebo včelařství. Přednášky byly rozděleny do sedmi tematických bloků – apiterapie, biologie, ekonomika včelařství, zdraví včel, opylování a včelí pastva, včelařství a rozvoj venkova, včelařské technologie a kvalita včelích produktů – a šesti takzvaných kulatých stolů – včelařská věda na Ukrajině, ekologické a přírodní včelaření, konzervace ohrožené rozmanitosti včelích populací, GMO plodiny a jejich dopad na včelařství, včely a pesticidy, falšování medu – při nichž skupina vědců debatovala s publikem. Pořadatelé se snažili dát prostor co možná nejširšímu vzorku světových výzkumníků, což znamenalo, že ani ti nejzajímavější z přednášejících nedostali více než čtyřicet minut času a přesto přednášky probíhaly čtyři celé dny na pěti místech současně. Zde vybíráme některé zajímavé lidi a jejich myšlenky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit