Editorial 3/2014

Libor Hruška

3/2014, strana 4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

zprávy o stém výročí sarajevského atentátu, který odstartoval krvavou Velkou válku, na nás v těchto dnech útočí ze všech stran. Málokde se ale dočtete, že obě oběti lajdácky zorganizované návštěvy bosenské metropole, tedy arcivévoda František Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie Chotková, byli náruživými včelaři a zajímali se o každou novinku, která se v oboru objevila.

Arcivévodův konopišťský včelmistr měl v mnohém lehčí život než my dnes. Evropa neznala varroózu, a tak by tehdejšího čtenáře příliš nezaujaly naše návody, jak správně postupovat při hledání roztočů v trubčině nebo jak vypočíst budoucí vývoj populace kleštila včelího. Možná by nedočetl do konce ani náš rozhovor s Marií Borkovcovou věnovaný entomofagii, tedy využívání hmyzu jako potraviny. Vždyť na počátku 20. století byly třeba polévky z chroustů zcela běžnou součástí jídelníčku. Doufáme, že Vás zmíněné texty zaujmou stejně tak jako téma o Hohenheimské metodě Dr. Liebiga, včelařská výprava do Jeseníků a úvodní příspěvek o hledání alternativ k dnes používaným vůdčím včelařským rostlinám.