Moderní včelař 3/2014

3/2014

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 3/2014

Libor Hruška

2014/3/4

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

zprávy o stém výročí sarajevského atentátu, který odstartoval krvavou Velkou válku, na nás v těchto dnech útočí ze všech stran. Málokde se ale dočtete, že obě oběti lajdácky zorganizované návštěvy bosenské metropole, tedy arcivévoda František Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie Chotková, byli náruživými včelaři a zajímali se o každou novinku, která se v oboru objevila.

číst článek


První medobraní na UTBee

Roman Slavík

2014/3/4

V centru Zlína jsou na střeše Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati (FT UTB) již více než rok umístěna tři včelstva. Cílem projektu je sledování a porovnávání kvality životního prostředí ve městě a na venkově pomocí biomonitoringu včel. V rámci mezifakultní spolupráce se podařilo osadit úly webovými kamerami a úlovou váhou s teplotními a vlhkostními čidly, což umožňuje široké veřejnosti nahlédnout do života „obávaných zvířat se žihadlem“. Ve Zlíně jde o jedinečnou aktivitu, jejímž cílem není jen výzkum v oblasti včelařství, ale také podpora a rozšiřování zájmu veřejnosti o chov včel a přírodu vůbec.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Novinky z Blatné: 27 nových včelmistrů i „včelí lázně“

- redakce

2014/3/4

Jihočeská Blatná se pomalu stává městem včelařství. Před pár dny, koncem června 2014, tu studium úspěšně ukončilo dalších sedmadvacet studentů učebního oboru Včelař, zároveň končí i jednoletý pilotní kurz Včelař-Farmář. Na obou aktivitách spolupracuje Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ a Střední odborné učiliště v Blatné. Novým včelmistrům i farmářům blahopřejeme a přidáváme ještě jednu včelařskou aktualitu z jihu Čech. V Blatné začaly před časem fungovat „včelí lázně“, kde lze inhalovat léčivý úlový vzduch.

číst článek


Tak nám zabili Ferdinanda, náruživého včelaře

Libor Hruška

2014/3/5

Před sto lety se ulicemi Sarajeva rozlehly výstřely, které změnily životy milionů lidí. Sarajevský atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda nevěstil nic dobrého ani pro české včelaře, v průběhu následujících let je čekaly těžké časy. První světová válka byla pro mnoho z nich likvidačním obdobím.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přečetli jsme pro Vás - American Bee Journal 2014

Jakub Dolínek

2014/3/6

Zajímavé rozdělení včelařů podle počtu chovaných včelstev nabízí Ray Nabors ve svém článku o plástečkovém medu. Komerční včelař je takový, který má několik tisíc včelstev a prodává za velkoobchodní ceny anebo má jen kolem jednoho tisíce včelstev a prodává koncovým zákazníkům. Včelař na vedlejší pracovní úvazek obhospodařuje po své hlavní práci 100 až 500 úlů, snaží se prodávat finalizované produkty a do výkupu dává jen výjimečně. Včelař ze záliby nemá víc než dva tucty včelstev, většinou však jen 2 až 10, profit od svých včel nečeká, ale oceňuje fakt, že jeho koníček si na sebe dokáže vydělat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelařská bioklimatologie a alternativní vůdčí včelařské rostliny

Antonín Přidal

2014/3/7

Vůdčí včelařské rostliny pomáhají stanovit termín nástupu vývojových fází včelstva. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé nedořešené otázky ve včelařské fenologii pro stanovení nástupu podletí (regenerace) a časného léta (růst se stavebním pudem) a navrhnout řešení s použitím alternativních druhů vůdčích včelařských rostlin tam, kde se původně navržené druhy vůdčích včelařských rostlin nevyskytují.

číst článek


Marie Borkovcová: Lidé nevědí, kde „včelí maso" sehnat

Libor Hruška

2014/3/12

Hmyz je podle výživových specialistů potravinou budoucnosti. Jeho konzumaci ale většina Čechů stále vnímá jako tabu. „Z průzkumů vyplývá, že výjimku představují včely. V lidech nevyvolávají takový odpor jako ostatní druhy hmyzu,“ říká entomoložka a propagátorka pojídání hmyzu Marie Borkovcová, která působí na Mendelově univerzitě v Brně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Diagnostika trubčích plástů pomocí sledování výkalů kleštíka

Bronislav Gruna

2014/3/14

Odstranění trubčího plodu je prakticky jediným zootechnickým opatřením, kterým jsme schopni okamžitě výrazně snížit množství samiček kleštíka ve včelstvu a předejít tak vývoji napadení na kritickou úroveň. Míru napadení včelstva lze určit i podle nalezeného množství výkalů roztoče v buňkách.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Trochu počítání o vývoji populace kleštíka ve včelstvu

Květoslav Čermák

2014/3/16

Zákonitostmi vývoje populací živých organismů, tedy hlavně jejich strukturou a početností, se zabývá disciplína zvaná populační ekologie. Analyzuje vlivy, které vývoj populace ovlivňují. Její poznatky člověk může využít například při hledání vhodných opatření na regulaci populace škůdců. Je to rozvinutá disciplína a její metody se dají dobře využít i v našem oboru, například pro pochopení vývoje početnosti kleštíka včelího (Varroa destructor) ve včelstvu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tlumení varroózy v Itálii

Karel Sládek

2014/3/18

Varroóza je stále aktuálním problémem ve včelařství a změnila zásadním způsobem včelařskou praxi po celém světě. První setkání kleštíka včelího s Apis mellifera se datuje do čtyřicátých let 20. století, přičemž v Itálii se roztoč na včelách objevil v roce 1981 u hranic se Slovinskem. Na Apeninském poloostrově je rozšířena včela Apis mellifera ligustica a na Sicílii Apis mellifera siciliana. Naši pozornost zaujme především tlumení varroózy u Apis mellifera ligustica česky zvané jako včela medonosná vlašská.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hohenheimská provozní metoda

Jaroslav Prýmas

2014/3/21

Dr. Gerhard Liebig se svými spolupracovníky vyvinul na univerzitě v Hohenheimu provozní metodu, která je založena na ošetřování včelstev organickými kyselinami, tvorbě sběrných oddělků s paralelním chovem matek, ale také na jarním posilování slabších včelstev s kvalitní matkou a tím vyrovnávání síly včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


„Parkování“ aneb vyrovnání síly včelstev na jaře

Gerhard Liebig

2014/3/24

Slabá včelstva nemusíme na jaře rušit. Nemusíme je ani namáhavě hýčkat. Slabé včelstvo se může přimět k rozvoji prostřednictvím sousedství se silným včelstvem – tím, že na sebe vzájemně působí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zima bez kručení v břiše

- redakce

2014/3/26

Včelstvo je na další sezónu třeba připravit již v podletí, které je právě přede dveřmi. Kdo v tomto období velkoryse nakrmí, toho stěží potká nedostatek zásob během zimy. Jak optimálně dodat včelstvům zásoby a jak odhadovat jejich množství? Tuto otázku si položil i Dr. Gerhard Liebig spolu s Dr. Piou Aumeyerovou. Přinášíme překlad jejich článku publikovaného před časem v německém odborném tisku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Provozní metoda Františka Kašpara mladšího

Libor Hruška, Petr Texl

2014/3/28

Chovatel matek František Kašpar Jr. obhospodařuje většinu svých včelstev na dohled od hranic Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v nadmořské výšce 650 metrů. Od poměrně drsných podmínek se odvíjí i jeho specifická provozní metoda.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.